Marek Kuchciński prosi Julię Przyłębską, by Trybunał Konstytucyjny zajął się prawem łaski

Marek Kuchciński prosi Julię Przyłębską, by Trybunał Konstytucyjny zajął się prawem łaski

Marek Kuchciński
Marek Kuchciński / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu między Sądem Najwyższym a Kancelarią Prezydenta w sprawie stosowania przez głowę państwa prawa łaski.

Treść pisma, które Marek Kuchciński skierował do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, ujawnił portal wPolityce.pl. Marszałek Sejmu poprosił w nim, by rozstrzygnięto „jaki charakter ma kompetencja” przyznawania prawa łaski przez prezydenta.

Pytania

W dodatkowych pytaniach Kuchciński wskazał, że należy ustalić, czy prawo łaski jest uprawnieniem prezydenta wykonywanym „osobiście i bez ingerencji innych podmiotów”. Jeśli jest przeciwnie, to jakie podmioty uczestniczą w decydowaniu o prawie łaski i czy znajduje się wśród nich Sąd Najwyższy.

Drugie z pytań dotyczyło możliwości dokonywania „wiążącej interpretacji Konstytucji” przez Sąd Najwyższy.

Prawo łaski

Stosowanie prawa łaski reguluje artykuł 139 Konstytucji RP. Stanowi on, że „prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu”. Jest to jedno z 30 uprawnień prezydenta wymienionych w ustawie zasadniczej, które nie wymagają kontrasygnaty premiera.

Decyzja ws. Kamińskiego

31 maja Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, w której stwierdził, że prawo łaski prezydenta może być stosowane jedynie do osób prawomocnie skazanych. Wynika z tego prosty wniosek, że Andrzej Duda nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego, który skazany był jedynie nieprawomocnie. Paweł Mucha oraz Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta ocenili, że uchwała Sądu Najwyższego ws. ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego, nie ma podstawy prawnej.

Czytaj też:
Sąd Najwyższy: Prezydent Duda nie miał prawa ułaskawić Mariusza Kamińskiego

Źródło: wPolityce.pl
+
 0

Czytaj także