Nowe dane UDSC. Ilu uchodźców przyjęła Polska w 2016 roku?

Nowe dane UDSC. Ilu uchodźców przyjęła Polska w 2016 roku?

Uchodźcy, zdjęcie ilustracyjne
Uchodźcy, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / fot. Artur Widak
Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w tym roku o ochronę międzynarodową w Polsce ubiegało się 2553 osoby, które pochodziły głównie z państw byłego Związku Radzieckiego w tym Rosji, Ukrainy oraz Białorusi.

Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował raport, z którego wynika, że w liczba osób, które starają się o azyl w Polsce spadła. W pierwszym półroczu 2017 roku urząd wydał blisko 3 tysiące decyzji dotyczących udzielenia ochrony międzynarodowej. Tylko 8 procent wnioskodawców, a więc 227 osób otrzymało decyzję pozytywną. W 40 procentach przypadków (1141 osób) wniosek został zweryfikowany negatywnie. Ponadto, w przypadku 1474 osób, a więc 52 procent postępowania były umarzane.

Ukraińcy, Rosjanie, Syryjczycy

Spośród 227 osób, które otrzymały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany, najwięcej było obywateli Ukrainy (140 osób, w tym 47 uchodźców), 37 Rosjan (w tym 12 uzyskało status uchodźcy) oraz 18 Syryjczyków (w tym 11 uzyskało status uchodźcy). Mimo tego, że generalna liczba wniosków o azyl składanych w Polsce spada, jednocześnie wzrosła liczba tych, których aplikacja została pozytywnie rozpatrzona. Podczas gdy w 2016 roku decyzję w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej podjęto w przypadku 9 osób, w pierwszym półroczu 2017 roku zgodę w tej sprawie dostało 140 osób.

Zdecydowanie największy odsetek osób, które mają zgodę na pobyt stały w Polsce pochodzi z Ukrainy. Według danych z 2016 roku było to ponad 20 tysięcy osób. Drugą w kolejności mniejszość stanowią Białorusini oraz Rosjanie. Ukraińcy stanowią również największy odsetek osób, które otrzymały zgodę na pobyt czasowy. W 2016 roku było to ponad 42 tysiące osób. Dane UDSC wskazują, że w 2016 roku 287 Syryjczyków otrzymało w Polsce status uchodźcy, 41 osób spełniło warunki pozwalające na przyznanie ochrony uzupełniające, 3 osoby przebywają na terenie naszego kraju na zasadzie pobytu humanitarnego, a 1 na zasadach obejmujących pobyt tolerowany.

Kim są osoby, które ubiegają się w Polsce o ochronę międzynarodową?

Autorzy raportu przygotowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców zwracają uwagę na fakt, iż osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce pochodzą głównie z obwodów: donieckiego (ok. 33%) i ługańskiego (ok. 15%), a także z Krymu (ok. 8%). O udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegają się również osoby z obwodów: dniepropietrowskiego, czerkaskiego, kijowskiego, iwanofrankowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, mikołajowskiego. Obecnie są to osoby, które deklarują, że posiadają przekonania polityczne niezgodne z polityką DNR, ŁNR czy aktualnych władz Krymu i obawiają się prześladowań z tego powodu na tych terenach. Powołują się na prześladowania w miejscu zamieszkania: groźby, najścia dokonywane przez służby bezpieczeństwa lub przedstawicieli struktur samozwańczych republik czy prorosyjskich władz Krymu.

Czytaj także

 2