MSWiA: Strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny

MSWiA: Strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny

Minister Mariusz Błaszczak wręcza nagrody funkcjonariuszom SG
Minister Mariusz Błaszczak wręcza nagrody funkcjonariuszom SG / Źródło: MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o nowym uprawnieniu strażników granicznych. Wynika ono z dostosowywania prawa polskiego do przepisów unijnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, który trafił w piątek 27 października do uzgodnień międzyresortowych, ma pozwolić strażnikom granicznym na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Nowe rozporządzenie służy dostosowaniu przepisów do nowej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 15 września 2017 r. Przewidziała ona, że Straż Graniczna otrzyma uprawnienia związane z kontrolą pojazdów. Funkcjonariusze SG będą mogli samodzielnie zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich mogą robić to policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy, funkcjonariusze SG stwierdzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko przez policjanta. Wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjonariuszy obu służb. Nowe przepisy przyspieszą ten proces i ograniczą zbędne koszty. Funkcjonariusze SG będą mogli wykonać więcej kontroli, a policjanci nie będą musieli przyjeżdżać na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny.

Czytaj także

 1
  • Nieważne, że to wymóg UE, to #winapisu.