Od 1 stycznia zmienia się mapa Polski. Pojawi się 7 nowych miast

Od 1 stycznia zmienia się mapa Polski. Pojawi się 7 nowych miast

Polska, zdj. ilustracyjne
Polska, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / art08
Od poniedziałku 1 stycznia 2018 roku na administracyjnej mapie Polski pojawi się siedem kolejnych miast - poinformowało MSWiA. Rząd podjął decyzję o przyznaniu tego statusu gminom Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce. Oznacza to, że na mapie Polski będzie łącznie 930 miast.

Rozporządzenie Rady Ministrów przesądziło, że status miasta z dniem 1 stycznia 2018 roku otrzymały:

Radoszyce
W gminie Radoszyce, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim. Radoszyce były miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Łagów
W gminie Łagów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.

Wiślica
W gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim. Będzie ludnościowo najmniejszym miastem Polski.

Tułowice
W gminie Tułowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim.

Sanniki
W gminie Sanniki, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim. Sanniki są stolicą regionu sannickiego, który charakteryzuje się znaczną odrębnością od sąsiedniego regionu łowickiego.

Otyń
W gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim. Otyń posiadał prawa miejskie w latach 1329–1945.

Józefów nad Wisłą
W gminie Józefów nad Wisłą, w powiecie opolskim, w województwie lubelskim.

Pięć z siedmiu nowych miast posiadało już ten status w przeszłości (nie zaliczają się do tej grupy Sanniki i Tułowice). Józefów nad Wisłą posiadał prawa miejskie w latach 1687 - 1868 r. Otyń był już miastem w latach 1329-1945, podobnie jak Łagów, który prawa miejskie posiadał w latach 1375-1869, a także Radoszyce (1370-1870). Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały nadane przed 1326 r. - miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku 1869.

Rada Ministrów przesunęła o rok termin zmiany statusu miejscowości Chełmiec. „Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące przeprowadzonych konsultacji. Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej kwestii, w tym na rzetelne skonsultowanie z mieszkańcami” – informuje MSWiA.

Jak podkreśla resort Mariusza Błaszczaka, w przeprowadzonych do tej pory konsultacjach 75 proc. mieszkańców miejscowości (sołectwa) Chełmiec było za zmianą statusu (przy frekwencji 54 proc.), jednak w pozostałej części gminy Chełmiec (bez wspomnianego sołectwa) w konsultacjach wzięło udział zaledwie 3 proc. mieszkańców – zdecydowana większość z nich, bo aż 64,77 proc. sprzeciwiła się zmianie statusu miejscowości. Warto dodać, że cała gmina Chełmiec liczy blisko 28 tys. mieszkańców.

Jak podkreśla MSWiA, uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść jej także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Według danych GUS, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 621 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

/ Źródło: MSWiA

Czytaj także

 0