Sejm przyjął ustawę o rekompensatach. Dotyczy m.in. wdów po górnikach

Sejm przyjął ustawę o rekompensatach. Dotyczy m.in. wdów po górnikach

Górnictwo, kopalnia, zdj. ilustracyjne
Górnictwo, kopalnia, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / eunikas
Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Regulacje będą dotyczyły m.in. byłych górników oraz wdowy i sieroty po pracownikach kopalni.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym została uchwalona przez 23 listopada. Na jej mocy określone grupy osób będą mogły otrzymać rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla lub prawa do pobierania jego wartości w określonej kwocie pieniężnej. Regulacje dotyczą osób, które nie są pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, ale w jakiś sposób są z nim związane. Chodzi o byłych pracowników, emerytów, rencistów oraz wdowy i sieroty po górnikach.

Jaka wysokość rekompensaty?

Wysokość takiej rekompensaty wynosi 10 tys. złotych i jest wypłacana jednorazowo. By ją otrzymać, należy złożyć wniosek zawierający podstawowe informacje typu numer PESEL, nazwę przedsiębiorstwa górniczego, w którym dana osoba w przeszłości pracowała lub z którą był związany zmarły współmałżonek, adres oraz numer rachunku bankowego. Do tego trzeba dołączyć stosowne oświadczenie.

Realizacja wypłat rekompensat rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku. W budżecie państwa przewidziano na ten cel 240,8 mln zł. Teraz ustawa trafi do .

twitterCzytaj też:
PO składa wniosek o wotum nieufności wobec rządu premiera Morawieckiego

Źródło: Sejm
+
 0

Czytaj także