Uchwała ws. Jana Pawła II w Senacie. Część polityków głosowała przeciw

Uchwała ws. Jana Pawła II w Senacie. Część polityków głosowała przeciw

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu Źródło: Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu
Senat przyjął uchwałę na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W trakcie głosowania nad uchwałą nie było jednomyślności. Ośmiu senatorów było przeciw, a dziesięciu wstrzymało się od głosu.

W trakcie 20. posiedzenia Senatu izba rozpatrzyła 10 ustaw, jedną odrzuciła a do 4 wprowadziła poprawki. Senatorowie dyskutowali m.in. o ustawie o rezerwach strategicznych; nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz tzw. ustawie covidowej, która zakłada wsparcie dla pracodawców, którzy w związku z COVID-19 zmagają się ze spadkiem przychodów.

Co zawiera uchwała ws. Jana Pawła II?

Z inicjatywy grupy senatorów izba podjęła też uchwałę na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wyrażono w niej „wdzięczność i uznanie dla wszystkich instytucji i osób, które przyczyniły się do upamiętnienia życia i dzieła naszego wielkiego rodaka”. „Niech mijająca 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie przypomnieniem mądrości płynącej z Jego posługi i nauczania” – zaapelowano w uchwale.

Senat napisał w niej, że „papież był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących”. „Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia” – dodano.

Senat: Jan Paweł II był zawsze wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości

W dalszej części uchwały przypomniano słowa Jana Pawła II: „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, które padły w czerwcu 1979 roku w Warszawie. „Była to swoista zapowiedź przemian demokratycznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej” – podkreślili senatorowie.

W opinii polityków „nie można zapomnieć o poparciu papieża dla wejścia Polski do struktur zjednoczonej Europy, wyrażonym w haśle «od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej»”. „Dla katolików stanowił przykład świętości życia, a dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był zawsze wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości” – ocenili.

Uchwała ws. Jana Pawła II. Jak głosowali senatorowie?

W trakcie głosowania nad uchwałą nie było jednomyślności. Poparło ją 77 senatorów, 8 zagłosowało przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu. Łącznie za uchwałą głosowało 48 senatorów z PiS, 24 z KO, 2 z PSL-Koalicji Polskiej, 2 z koła Senatorów Niezależnych oraz jeden niezrzeszony. Przeciw opowiedziało się 7 senatorów z KO i jedna senator z Lewicy. Od głosu wstrzymało się 9 senatorów KO i jeden z koła Senatorów Niezależnych. Krytyczni wobec inicjatywy byli:

  • wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka
  • wicemarszałek Bogdan Borusewicz
  • Barbara Zdrojewska
  • Beata Małecka-Libera
  • Robert Dowhan
  • Marek Borowski
  • Artur Dunin
  • Joanna Sekuła

Od głosu wstrzymali się m.in. Bogdan Zdrojewski, Barbara Borys-Damięcka i Wadim Tyszkiewicz.

Czytaj też:
Nitras: Politycy Porozumienia to ostatni przedstawiciele ZP zachowujący kontakt z rzeczywistością

Źródło: Senat
 1

Czytaj także