Rząd reaguje na wyrok TSUE. Morawiecki złoży wniosek do TK

Rząd reaguje na wyrok TSUE. Morawiecki złoży wniosek do TK

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki / Źródło: Krystian Maj/KPRM
Rada Ministrów reaguje na wyrok TSUE ws. KRS. Mateusz Morawiecki skieruje do TK wniosek ws. kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów dyskutowano o wyroku TSUE dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa. „Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia TK, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej” – napisano w rządowym komunikacie.

Morawiecki złoży wniosek do TK

Według Rady Ministrów „spory prawne dotyczące suwerenności państw członkowskich w zakresie kompetencji nieprzekazanych na rzecz Unii Europejskiej występowały w wielu krajach Unii Europejskiej”. „Były one jednak jednoznacznie rozstrzygane i wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych nad prawem europejskim. Takich jednoznacznych rozstrzygnięć dokonały m.in. właściwe sądy lub trybunały w takich państwach jak Niemcy, Francja, Włochy, Dania czy Czechy” – podkreślono.

Na wniosek Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Czego dotyczy spór?

NSA wysłał do TSUE pytania w sprawie sporu między nową KRS a sędziami, którzy nie zostali powołani do orzekania w dwóch izbach Sądu Najwyższego. Sędziowie nie mogli odwołać się od decyzji, gdyż na mocy nowego prawa taki przywilej im nie przysługuje. Dlatego NSA zapytał TSUE, czy uniemożliwienie sędziom drogi odwoławczej jest zgodne z unijnym prawem. Jak wynika z powyższego wyroku, brak takiej ścieżki narusza prawo i godzi w prawo do skutecznej ochrony sądowej, jakie posiada każdy obywatel.

Warto także odnotować, że w momencie oczekiwania na wyjaśnienie sporu, NSA wydał zabezpieczenie zabraniające powoływania nowych sędziów SN. Prezydent Andrzej Duda zlekceważył jednak wspomniane zabezpieczenie i bez oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd, wskazanych przez nową KRS sędziów powołał.

Orzeczenie TSUE ws. KRS – co zakłada?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok w sprawie polskiej nowej Krajowej Rady Sądownictwa i postępowań odwoławczych od jej decyzji. Pytania do Luksemburga skierował Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem TSUE, „kolejne nowelizacje ustawy o KRS, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołanie kandydatów na sędziów SN, mogą naruszać prawo UE”.

Czytaj też:
Wyrok TSUE: Kolejne nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo UE

+
 2

Czytaj także