Zmiany w obostrzeniach od 29 maja. Imprezy na 25-50 osób będą dozwolone

Zmiany w obostrzeniach od 29 maja. Imprezy na 25-50 osób będą dozwolone

Spotkanie, ludzie (zdj. ilustracyjne)
Spotkanie, ludzie (zdj. ilustracyjne) Źródło:Shutterstock
W nowym rozporządzeniu rządu założono, że od 29 maja do 5 czerwca będą dozwolone imprezy i spotkania, jednak pod pewnymi rygorami. Co więcej, do limitów nie będą wliczały się te osoby, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi.

Wydane 6 maja rozporządzenie Rady Ministrów zakłada m.in. zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu od 15 maja, a także otwarcie, na razie na tydzień, lokali restauracyjnych, a nie tylko ogródków, dla klientów (od 29 maja do 5 czerwca).

Od 29 maja dozwolone imprezy i spotkania do 25-50 osób

W tym samym rozporządzeniu zawarto zapis, który dalej zakazuje w okresie od 29 maja do 5 czerwca organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach, ale rozszerzono listę wyjątków.

W tym okresie (29 maja – 5 czerwca 2021 r.) dozwolone będą:

  • spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe;
  • imprezy i spotkania do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania, lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących, lub gospodarujących;
  • imprezy i spotkania do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży;
  • zgrupowania, spotkania lub zebrania związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie, lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Imprezy dozwolone od 29 maja. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitów

Jest jeszcze jeden wyjątek z tego rozporządzenia. Do limitów opisanych powyżej nie wlicza się osób, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko koronawirusowi (dwiema dawkami lub w przypadku preparatu Johnson&Johnson - jedną), dotyczy to:

  • imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres organizującego spotkanie;
  • imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu lub w lokalu.