I prezes SN zmieni zdanie? Manowska: Rozważam zamknięcie Izby Dyscyplinarnej

I prezes SN zmieni zdanie? Manowska: Rozważam zamknięcie Izby Dyscyplinarnej

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Jeszcze kilka dni temu I prezes SN Małgorzata Manowska przekonywała, że Izba Dyscyplinarna działa w pełni niezależnie. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” padła w tej sprawie zaskakująca deklaracja.

I prezes Sądu Najwyższego przyznała w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że zastanawia się nad ponownym zamknięciem Izby Dyscyplinarnej. – Rozważam taki krok, żeby umożliwić rządowi i parlamentowi spokojne przeprowadzenie ewentualnych prac legislacyjnych – wyjaśniła. Słowa te są dość nieoczekiwane, ponieważ kilka dni temu Małgorzata Manowska mówiła, że jest przekonana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu

Zdaniem Małgorzaty Manowskiej „sędziowie, obejmując urząd, składają przysięgę na wierność Polsce, a w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom”. I prezes SN podkreśliła, że „z konstytucji wynika, że w sytuacji, gdy z ratyfikowanej przez Polskę umowy tworzącej organizację międzynarodową wynika, że prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, ma ono wówczas pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”.

TSUE wzywa do zawieszenia działań Izby Dyscyplinarnej

W środę 14 lipca Polska została zobowiązania przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tym samym Polska w trybie natychmiastowym musi natychmiast zawiesić wszelkie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli m.in. decydowanie ws. immunitetów sędziowskich.

W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania ostatecznego wyroku. „Podniesione przez Komisję zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych” – czytamy.

TSUE: Izba Dyscyplinarna niezgodna z prawem UE

W kolejnym oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że „w ogłoszonym 15 lipca wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa ”.

W opinii TSUE „z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

Czytaj też:
TSUE interweniuje ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Ostre stanowisko Zbigniewa Ziobry

Źródło: Rzeczpospolita
+
 2

Czytaj także