Jarosław Kaczyński nie jest już premierem

Jarosław Kaczyński nie jest już premierem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
Prezydent Lech Kaczyński przyjął w poniedziałek dymisję rządu Jarosława Kaczyńskiego - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta.

Jednocześnie prezydent powierzył gabinetowi Jarosława Kaczyńskiego pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

"5 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał postanowienie przyjmujące dymisję Rady Ministrów, złożoną przez prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie Biura Prasowego prezydenckiej Kancelarii.

Jarosław Kaczyński złożył dymisję w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek po godz. 13. Formalnie Lech Kaczyński wstrzymał się z przyjęciem tej dymisji do czasu jej złożenia na pierwszym posiedzeniu Sejmu VI kadencji, które zwołano na poniedziałkowe popołudnie.

Zgodnie z zapisami konstytucji, "prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu".

Prezydent Lech Kaczyński desygnował Jarosława Kaczyńskiego na premiera 10 lipca 2006 roku - tego samego dnia, w którym przyjął dymisję rządu Kazimierza Marcinkiewicza.

14 lipca 2006 roku prezydent powołał koalicyjny rząd PiS, Samoobrony i LPR, a 19 lipca Sejm głosami tych partii udzielił gabinetowi wotum zaufania.

Rząd Jarosława Kaczyńskiego przeżył dwukrotne zerwanie koalicji z Samoobroną (raz jedynie na niecały miesiąc). Drugie odejście lidera Samoobrony Andrzeja Leppera z rządu w lipcu tego roku (w związku z akcją CBA w sprawie podejrzenia korupcji w resorcie rolnictwa kierowanym przez Leppera) było już ostateczne i zadecydowało o utracie większości parlamentarnej rządu. Rozpadła się też koalicja z LPR.

Rząd J.Kaczyńskiego odchodzi jako gabinet mniejszościowy.

Według zapowiedzi prezydenckiego ministra Michała Kamińskiego, Lech Kaczyński jeszcze w tym tygodniu desygnuje lidera PO Donalda Tuska na premiera. Następnie desygnowany kandydat na premiera proponuje skład Rady Ministrów.

Z wypowiedzi liderów ugrupowań prowadzących negocjacje koalicyjne - PO i PSL wynika, że skład rządu i podział zadań między koalicjantów ma być znany niedługo po desygnowaniu Tuska na premiera.

Zgodnie z konstytucją, prezydent ma 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu na powołanie nowego premiera wraz z pozostałymi członkami rządu. Następnie nowy szef rządu ma kolejne 14 dni na przedstawienie w Sejmie programu działania (expose) wraz z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. Uzyskanie wotum zaufania jest warunkiem ukonstytuowania się rządu. Sejm uchwala je bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Oznacza to, że najpóźniej do 19 listopada powinno nastąpić formalne powołanie nowego rządu przez prezydenta, a najpóźniej do 3 grudnia nowy premier powinien przedstawić expose i uzyskać wotum zaufania dla swojego rządu.

Gdyby misja rządu nie powiodła się na tym etapie, to wówczas inicjatywa tworzenia gabinetu przechodzi do Sejmu.

pap, ss
 0

Czytaj także