Lasy Państwowe skarbonką Suwerennej Polski. Porażające wyniki audytu

Lasy Państwowe skarbonką Suwerennej Polski. Porażające wyniki audytu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Źródło: Wikipedia / By Panek, CC
Lasy Państwowe poinformowały o wynikach najnowszego audytu. Jak się okazuje, część funduszy miała być wykorzystywana przez polityków Suwerennej Polski.

Nowe kierownictwo Lasów Państwowych rozpoczęło swoje działania od przeprowadzenia audytu w Dyrekcji Generalnej i jednostkach podległych. W czasie kontroli wykryto mechanizm wykorzystywania środków instytucji publicznej do celów politycznych, bardzo zbliżony do tego ujawnionego w Funduszu Sprawiedliwości. Jak podkreśliła naczelniczka biura prasowego LP Olga Buczyńska, „ówczesne kierownictwo Lasów Państwowych świadomie nadużywało swoich kompetencji”.

Tak Suwerenna Polska wykorzystywała Lasy Państwowe

Audytorzy wykazali, że dochodziło do licznych nieprawidłowości dotyczących finansowania mediów, które mogły mieć również wpływ na finansowanie kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski. „Zlecane do zamówienia przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych artykuły prasowe, które miały promować działalność Lasów Państwowych, w rzeczywistości służyły promowaniu polityków, niemających związku ze strukturą LP” – napisano w komunikacie.

W czasie kontroli okazało się, że niektóre media prawicowo-katolickie same zwracały się o finansowanie, co stanowi zasadnicze odstępstwo od zasad. Ponadto, ceny usług nie były uzasadnione ekonomicznie i rynkowo, a opłacanych treści nie przygotowywała redakcja, a pracownicy LP. „Większość tych publikacji nie miała charakteru informacyjnego, edukacyjnego, ani nie promowała działalności Lasów Państwowych, a polityków z ugrupowania Zbigniewa Ziobro” – przekazano w oświadczeniu.

Porażające wyniki audytu w Lasach Państwowych

Poważne wątpliwości audytorów co do gospodarności i rzetelności oraz rzeczywistych celów wzbudził szereg inicjatyw i konkursów Chodzi m.in. o finansowanie kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz różnego rodzaju programów. Szacowana wartość szkody to blisko 20 milionów złotych, które miały być przeznaczane na promowanie formacji Zbigniewa Ziobry.

Naczelniczka biura prasowego LP Olga Buczyńska zaznaczyła, że „mapa beneficjentów darowizn wyraźnie wskazuje, że ze środków Lasów Państwowych finansowano kampanię wyborczą byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy”.

Według kontrolerów mechanizm działania i wydatkowania środków publicznych jest tożsamy z mechanizmami wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W związku z wynikami audytu zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostanie objętych kilkanaście osób. Dotyczą one m.in fikcyjności etatów, nierealizowania zawieranych umów, poświadczania nieprawdy w dokumentach, niegospodarności w wydatkowaniu środków na zakup nieruchomości, łamania ustawy prawo zamówień publicznych, nieprawidłowego ewidencjonowania czasu pracy i rozliczania delegacji służbowych, programu akcji bilboardowej, wątpliwych działań promocyjnych, finansowania remontów dróg oraz odgórnego sterowania przyznawanymi darowiznami.

Czytaj też:
Ziobro przerwał milczenie i zwrócił się do Tuska. „Nie zmyjesz krwi”
Czytaj też:
Opublikowano nieznane wcześniej nagranie. Dotyczy kłopotów zdrowotnych Zbigniewa Ziobry

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl