Ogromna skala nadużyć w Lasach Państwowych. Zawiadomienie do prokuratury ws. 11 osób

Ogromna skala nadużyć w Lasach Państwowych. Zawiadomienie do prokuratury ws. 11 osób

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie Źródło: Wikipedia / By Panek, CC
Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. To efekt audytu przeprowadzonego w Lasach Państwowych.

Nowe kierownictwo Lasów Państwowych rozpoczęło urzędowanie od audytu. Pod lupę wzięto działalność zarówno w Dyrekcji Generalnej, jak i jednostkach podległych. W toku kontroli wykryto mechanizm wykorzystywania środków instytucji publicznej do celów politycznych, bardzo zbliżony do tego ujawnionego w Funduszu Sprawiedliwości. A ówczesne kierownictwo Lasów Państwowych świadomie nadużywało swoich kompetencji – czytamy w informacji LP.

Zawiadomienie do prokuratury ws. 11 osób

W związku z tym, nowe kierownictwo Lasów Państwowych złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie 11 urzędników. Zarzuca się im niegospodarność, łamanie zasad prawa zamówień publicznych, przekroczenie uprawnień i oszustwo. Co więcej, audyt wykazał, że w Lasach Państwowych dochodziło do licznych nieprawidłowości dotyczących finansowania mediów, co mogło mieć przełożenie na finansowanie kampanii wyborczej członków Suwerennej Polski.

W czasie kontroli wykazano, że zlecane do zamówienia przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych artykuły prasowe, które miały promować działalność Lasów Państwowych, w rzeczywistości służyły promowaniu polityków. Ponadto, niektóre media prawicowo-katolickie same zwracały się o finansowanie, co stanowi zasadnicze odstępstwo od zasad. Ponadto, ceny usług nie były uzasadnione ekonomicznie i rynkowo, a opłacanych treści nie przygotowywała redakcja, a pracownicy LP.

Ogromna skala nadużyć w Lasach Państwowych

Lasy Państwowe przekazały, że „Centrum Informacyjne LP było wykorzystywane jako podręczny fundusz kampanii wyborczych Józefa Kubicy (byłego dyrektora generalnego LP) i jego partyjnego środowiska”. Poważne wątpliwości audytorów co do gospodarności i rzetelności oraz rzeczywistych celów wzbudził szereg inicjatyw i konkursów Chodzi m.in. o finansowanie kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz różnego rodzaju programów. Szacowana wartość szkody to blisko 20 milionów złotych, które miały być przeznaczane na promowanie formacji Zbigniewa Ziobry.

Nowy dyrektor generalny LP Witold Koss podkreślił, że „ujawnienie i rozliczenie winnych wykrytych nieprawidłowości to jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego do instytucji państwa i zbudowania odporności organizacji na nadużycia władzy i wpływów zewnętrznych w przyszłości”. „Dobre imię leśników i organizacji musi być oczyszczone, a bez tego rozliczenia faktycznie winni pozostaną bezkarni” - podsumował.

Czytaj też:
Fikcja koalicyjna PSL i Polski 2050. „Projekt polityczny Trzecia Droga jest zakończony”
Czytaj też:
Patryk Jaki chce kandydować na prezydenta? „Zdolny, ale z ograniczeniami”

Źródło: WPROST.pl