Abonament telewizyjny pójdzie w zapomnienie? Rząd proponuje alternatywę

Abonament telewizyjny pójdzie w zapomnienie? Rząd proponuje alternatywę

TVP
TVP Źródło: Shutterstock / Sebastian Gora Photo
Projekt nowej ustawy medialnej ma być gotowy do końca roku. Ministerstwo kultury rozpoczęło konsultacje i przedstawiło główne założenia. Wśród nich m.in. likwidacja abonamentu.

Zgodnie z zapowiedziami ministry kultury i dziedzictwa narodowego Hanny Wróblewskiej ruszyły konsultacje związanie ze stworzeniem projektu nowej ustawy medialnej. – Przez trzy miesiące będziemy zbierali uwagi, by na ich podstawie przygotować ustawę. Z konsultacji powstanie raport. Chcemy otworzyć dyskusję nad możliwymi kierunkami rozwiązań dla kwestii, które w dotychczasowym modelu przestały działać – przekazała ministra.

Jak tłumaczy, media publiczne dotyczą każdego. – To jeden z filarów demokracji, dlatego tak ważne jest stworzenie klarownych zasad funkcjonowania i zabezpieczenie niezależności mediów. Zależy nam na przygotowaniu ustawy w jak najbardziej demokratyczny sposób, dlatego też podjęliśmy decyzję o szerokich konsultacjach założeń, do których każdy będzie mógł się odnieść – zapewniła Hanna Wróblewska.

Ministerstwo proponuje likwidację abonamentu telewizyjnego

Kluczowa w nowej ustawie będzie jej zgodność z przyjętym w kwietniu Europejskim Aktem Wolności Mediów, który wzmocnić ma niezależność mediów w krajach członkowskich UE oraz zapewnić ich pluralizm. Ministerstwo podkreśla, że celem europejskiej regulacji jest zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji i niezależności redakcyjnej mediów na poziomie unijnym.

Co więcej, projekt nowej ustawy wprowadza szereg zmian w samej budowie mediów publicznych w Polsce, zaczynając od ich finansowania. Zlikwidowany ma zostać abonament telewizyjny, który zastąpiony będzie środkami z budżetu państwa.

Ministerstwo zapewnia, że nie oznacza to wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia ustawy opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację przez media misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09% PKB rocznie.

Rada Mediów Narodowych zostanie zlikwidowana?

Reforma obejmie także Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Przywrócony ma zostać dziewięcioosobowy skład, którego czterech członków powoływać będzie Sejm, dwóch Senat, a trzech Prezydent. Kadencja wynosić będzie sześć lat, a co dwa lata następować będzie rotacja trzech członków.

Rozszerzone mają zostać kompetencje rady o: wprowadzenie większej przejrzystości struktury właścicielskiej mediów poprzez opracowanie krajowej bazy danych własności mediów, koordynację środków dotyczących usług medialnych spoza UE, prowadzenie okresowego monitoringu stanu pluralizmu mediów w Polsce.

Razem z tym rada pozostanie regulatorem rynku mediów audiowizualnych i nie będzie rozszerzona na rynek prasy, a w konsekwencji zmian zlikwidowana zostanie Rada Mediów Narodowych.

Chętnych do zarządów czekają dwuetapowe konkursy

Zmiany objąć mają także zasady powoływania rad nadzorczych w mediach publicznychprzez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uwzględnione mają zostać kompetencje wymagane do sprawowania funkcji oraz przejrzystość procesu wyboru. W przypadku zarządu wprowadzone mają zostać dwuetapowe konkursy.

„Rady programowe nie powinny podlegać naciskom politycznym. Rekomendujemy wprowadzenie otwartych konkursów. Proponujemy by KRRiT powoływała rady spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz pracowników spółek publicznej radiofonii i telewizji. Same Rady programowe natomiast byłyby elementem społecznego nadzoru nad realizacją misji publicznej” – tłumaczy ministerstwo.

Ministerstwo planuje ułatwić zdobycie koncesji

Ważnym punktem ustawy ma być także pluralizm mediów, który wiązać się będzie z ułatwieniem procesu zdobywania koncesji oraz z całkowitym zlikwidowaniem jej wymogu w przypadku programów publicznej radiofonii i telewizji.

Ministerstwu zależy za to na wzmocnieniu pozycji niezależnych, lokalnych mediów. Ponadto rekomenduje ono stworzenie regulacji dotyczących kontroli koncentracji rynku medialnego pod kątem jej wpływu na pluralizm i niezależność redakcyjną oraz zasad wydawania środków publicznych na reklamy.

Projekt powstać ma jeszcze w tym roku

Konsultacje społeczne potrwają trzy miesiące i zakończą się 23 września. W październiku opublikowany ma zostać raport z konsultacji, a z końcem roku przygotowany ma zostać projekt ustawy, który następnie skierowany będzie do konsultacji publicznych i międzyresortowych.

Czytaj też:
Jarosław Kaczyński o TV Republika: To grubo za mało. Europoseł PiS wysłał petycję
Czytaj też:
Dziennikarz TVN24 o coming oucie transpłciowej córki. „Mieliśmy poczucie, że życie się skończyło”

Opracował:
Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego