Fedak spotka się z prezydentem ws. "pomostówek"

Fedak spotka się z prezydentem ws. "pomostówek"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak spotka się w środę z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Będzie go przekonywać do podpisania ustawy o emeryturach pomostowych - poinformowało ministerstwo pracy.
W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą o emeryturach pomostowych. W poniedziałek ustawa trafiła do prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie.

W poniedziałek prezydent mówił, że zastanawia się nad skierowaniem "pomostówek" z powrotem do Sejmu. Zaznaczył jednak, że decyzja jeszcze nie zapadła i ma na to czas do 15 grudnia. Przedstawiciele związków zawodowych liczą na spotkanie z prezydentem przed podjęciem przez niego decyzji w sprawie "pomostówek".

Według ustawy, "pomostówki" mają przysługiwać jedynie osobom urodzonym po 1 stycznia 1948 r., które do 1 stycznia 1999 r. przepracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach, albo wykonywały przez ten czas pracę o szczególnym charakterze. Będą też wykonywać takie prace po 31 grudnia 2008 r., ale już na warunkach określonych w nowej ustawie.

Zgodnie z ustawą osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury.

Ustawa zakłada, że na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach, np. piloci czy maszyniści, na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat - kobiety i 60 lat - mężczyźni).

Warunkiem ma być również odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Uprawnieni otrzymywaliby świadczenie w wysokości 100 proc. emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat, która byłaby waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS.

Na liście uprawnionych znalazło się kilkadziesiąt prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze. Będą to np. osoby pracujące przy urabianiu minerałów skalnych, przy pracach hutniczych, w kuźniach, przy rozładunku i załadunku statków, na platformach wiertniczych, w górnictwie ropy naftowej i gazu, w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza, piloci, operatorzy żurawi i reaktorów jądrowych, nauczyciele ośrodków wychowawczych i schronisk dla nieletnich, personel domów pomocy społecznej, personel medyczny oddziałów psychiatrycznych oraz zespołów operacyjnych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Członkom rodziny zmarłego, który był uprawniony do emerytury pomostowej przysługuje prawo do renty rodzinnej oraz dodatku dla sierot zupełnych.

"Pomostówki" mają objąć ok. 250 tys. osób. Prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę utraci zatem ok. 750 tys. osób, wśród nich m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy i nauczycieli. Przeciwni ustawie o emeryturach pomostowych są związkowcy.

ab, pap

 0

Czytaj także