Premier zyskał w sondażach

Premier zyskał w sondażach

Dodano:   /  Zmieniono: 
W ciągu ostatniego miesiąca poprawiły się notowania premiera Donalda Tuska; zadowolonych z faktu, że kieruje on pracami rządu jest tyle samo co niezadowolonych (po 43 proc.) - wynika z sondażu CBOS. Natomiast gabinetowi Tuska przybyło zarówno zwolenników, jak i przeciwników i jest to odpowiednio 36 i 34 proc.

W styczniu rządowi Tuska przybyło o 5 punków procentowych zwolenników a przeciwników o 3 punkty procentowe. Zwolenników gabinetu Tuska było 36 proc.; przeciwników - 34 proc. - wynika z sondażu CBOS. 27 proc. było obojętnych wobec rządu; 3 proc. nie miało zdania.

Najbardziej w tym czasie poprawiły się notowania premiera Donalda Tuska (6-punktowy wzrost akceptacji i 2-punktowy spadek dezaprobaty). Obecnie odsetek osób zadowolonych z tego, że pracami Rady Ministrów kieruje Donald Tusk jest taki sam jak niezadowolonych (po 43 proc.) 14 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Jak podkreśla CBOS, w styczniu nieznacznie poprawiły się oceny efektów działania rządu. Obecnie rezultaty jego pracy dobrze ocenia 37 proc. badanych (od grudnia wzrost o 3 punkty procentowe). Na minus podsumowuje je 49 proc. badanych (jeden punkt procentowy mniej niż przed miesiącem). 14 proc. nie ma zdania.

Od grudnia nie zmieniły się istotnie oceny polityki gospodarczej rządu, które pozostają w przeważającej mierze krytyczne. 56 proc. badanych jest zdania, że polityka gabinetu rządowego nie stwarza szans poprawy sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o dwa punkty procentowe). Z optymizmem oczekuje efektów jego działań w sferze gospodarki 31 proc. ankietowanych (wzrost o jeden punkt procentowy). 13 proc. nie miało zdania.

PAP, mm