UPR i Prawica Rzeczypospolitej będą walczyć o prawa rodzin

UPR i Prawica Rzeczypospolitej będą walczyć o prawa rodzin

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wspieranie rodziny to jeden z głównych punktów wspólnego programu wyborczego Unii Polityki Realnej oraz Prawicy Rzeczypospolitej. Program przedstawiony przewiduje m.in. gwarancję samorządowego becikowego oraz dodatek macierzyński dla rodzin wielodzietnych
Prawica Rzeczypospolitej i Unia Polityki Realnej - obok wspólnego kandydata na prezydenta stolicy, którym jest Piotr Strzembosz - wystawią w wyborach samorządowych również wspólne listy do Rady Warszawy i rad dzielnic. Strzembosz poinformował, że listy wyborcze są obecnie dopracowywane. - Obsadzimy listę wyborczą do Rady Warszawy i do większości dzielnic. Nie mamy parytetów. Naszym zdaniem nie ma znaczenia, jakiej płci, są kandydaci. Pierwsze miejsca na listach będą obsadzane przez najlepszych - zaznaczył Strzembosz.

Wspólny program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje m.in. wprowadzenie przydziału dodatkowych środków dla szkół uzyskujących najlepsze wyniki w nauce i sporcie, a także wprowadzanie specjalnych programów naprawczych dla placówek osiągających gorsze wyniki. Jak oceniono, ma to wymusić efektywność kształcenia w szkołach. - Szkoła dopasowana do potrzeb wybitnie uzdolnionych i słabszych uczniów jest tym, do czego dążymy - mówił Piotr Soporowski z UPR. Lech Łuczyński z Prawicy Rzeczypospolitej dodał, że głównym celem programu jest, to aby samorządy zmieniły sposób swojego postępowania wobec rodziny "z przedmiotowego na podmiotowy". - Chodzi o to, aby rodzinę traktować jako najbardziej przydatną organizację społeczną - podkreślił.

Priorytetem UPR i Prawicy Rzeczypospolitej jest też zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkoły. Sokorowski uważa, że kontrola rodzicielska nad pracą nauczycieli byłaby czynnikiem poprawiającym sprawność działania i efektywność w nauczaniu szczególnie najmłodszych. Program UPR i Prawicy Rzeczypospolitej przewiduje także udostępnianie szkolnych obiektów sportowych dla młodzieży w czasie wolnym od zajęć. W programie wyborczym zaproponowano też wprowadzenie "Karty rodziny 5+". Karta ma wspierać z co najmniej trójką dzieci. Oba ugrupowania planują też wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych do teatru, kina i na basen.

PAP, arb