Sondaż: sprawy w kraju idą w złym kierunku

Sondaż: sprawy w kraju idą w złym kierunku

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Ponad połowa Polaków, badanych przez TNS OBOP, uważa, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku, a gospodarka przechodzi kryzys; optymizm wykazuje jedna trzecia respondentów.
Według najnowszego sondażu TNS OBOP 54 proc. badanych ocenia, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku; przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem pesymistów ubyło o 8 punktów, optymistów przybyło o 6 punktów. Pozytywne opinie o biegu spraw w kraju najczęściej formułują mieszkańcy największych miast, z wykształceniem średnim lub wyższym, w wieku 20-29 lat. Pesymistami najczęściej są osoby mniej wykształcone, w wieku 40-49 lat. Optymizmowi sprzyja zainteresowanie polityką, najczęściej wypowiadają je zwolennicy PO oraz osoby o poglądach centrolewicowych. Negatywnie rozwój sytuacji najczęściej oceniają zwolennicy PiS, SLD i PSL oraz respondenci o lewicowych i prawicowych poglądach politycznych.

Ponad połowa - 52 proc. - ankietowanych uważa, że gospodarka przeżywa kryzys, przeciwne zdanie - że gospodarka jest w stanie rozwoju - podziela 42 proc. badanych. Także oceny gospodarki poprawiły się w porównaniu z sondażem z listopada - o 6 punktów przybyło ocen pozytywnych, o tyle samo ubyło negatywnych. Pozytywnym ocenom gospodarki również sprzyjają wykształcenie, zamieszkanie w dużym mieście, wiek 20-29 lat, zainteresowanie polityką. Co trzeci respondent - 32 proc. - oczekuje pogorszenia w najbliższych trzech latach materialnych warunków życia. 38 proc. badanych nie spodziewa się zmian, jedna czwarta - 26 proc. - zakłada, że nastąpi poprawa. W porównaniu z listopadem o 5 punktów proc. przybyło optymistów i o 6 punktów ubyło tych, którzy spodziewają się pogorszenia warunków życia.

TNS OBOP przeprowadził sondaż 2-6 grudnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej 1003-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Polski w wieku 15. lat i więcej.

pap, ps

 2

Czytaj także