Solidarność 80 nie poprze żadnej partii

Solidarność 80 nie poprze żadnej partii

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Działacze Związku Zawodowego NSZZ Solidarność 80 nie udzielą podczas wyborów poparcia żadnej partii. Decyzje o poparciu konkretnych kandydatów władze krajowe związku pozostawiają niższym szczeblom organizacji.
Jak powiedzieli członkowie Komisji Krajowej związku, na poziomie Komisji czy zjazdu delegatów związek nie będzie się opowiadać za żadną opcją polityczną.- "Tradycyjnie już decyzje podejmują niższe szczeble związku - regiony samodzielnie decydują, jakich kandydatów będą popierać, a nie jakie programy - powiedział pełniący obowiązki przewodniczącego związku Janusz Jaworski.

"Nadal nam przyświecają sierpniowe postulaty"

W 20 rocznicę rejestracji związku oraz 31 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie odbyło się w tym mieście uroczyste posiedzenie Komisji Krajowej "S"80. Jak podkreślał wiceprzewodniczący związku Wojciech Osman, związek funkcjonuje przez 20 lat w niezmienionym kształcie. - Jesteśmy wiernymi odtwórcami ról, które pełniły osoby podpisujące porozumienia -  podkreślił. Dodał, że sierpniowe postulaty nadal przyświecają związkowcom.

Członkowie KK mają wypracować w Szczecinie tezy na krajowy zjazd delegatów związku, który ma się odbyć jeszcze w tym roku. Z pewnością będą one dotyczyć sytuacji społeczno-gospodarczej - mówili przedstawiciele władz "S" 80. Według danych związku, ok. 50 tys. osób płaci składki związkowe.

Nie akceptują Okrągłego Stołu

NSZZ Solidarność 80 powstał w 1989 r. Skupił działaczy "S" nieakceptujących porozumień Okrągłego Stołu. Na czele związku stanął Marian Jurczyk. W latach 90. liczba jego członków sięgała 150 tys. Ze związku wyodrębniło się kilka innych, większość także z  "osiemdziesiątką" w nazwie. Związek wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych. Najliczniej jest reprezentowany na Śląsku.

zew, PAP

 0

Czytaj także