MEN opóźnia

MEN opóźnia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo edukacji chce przesunąć o kolejny rok wprowadzenie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, będącej wynikiem inicjatywy obywatelskiej.
W grudniu minionego roku Sejm przesunął wejście w życie nowelizacji z 1 stycznia 2002 r. na 1 stycznia 2003 r.
W sierpniowej nowelizacji zapisano, że całość środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z ich pochodnymi zagwarantowana jest przez państwo w subwencji oświatowej. Ponieważ przesunięto jej wejście w życie, nadal obowiązuje zapis, że państwo w subwencji gwarantuje środki tylko na średnie wynagrodzenia nauczycieli określone w ustawie.
Zapis o gwarantowaniu środków na średnie wynagrodzenia powoduje, że samorządy muszą dopłacać ok. 10 proc. do kwoty otrzymywanej w subwencji. Zdaniem Związku Gmin Wiejskich gminy dopłacają do oświaty ok. 20 proc.
Samorządy dokładają do oświaty z dochodów własnych (pochodzących z podatków PIT i CIT).
W obecnym roku subwencja oświatowa wynosi 22,3 mld zł.
Sierpniowa nowelizacja Karty zakłada także, że minimalną wysokość wszystkich dodatków do płacy zasadniczej nauczycieli będzie określona na drodze rozporządzenia ministra edukacji. Obecnie o wysokości dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego oraz za trudne warunki pracy, decydują samorządy w regulaminach wynagradzania.
W materiale przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży znalazł się zapis, że "MENiS przedstawi niezwłocznie projekt wprowadzenia ustawy uchylającej w całości ustawę z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela".
We wtorek wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki podczas posiedzenia komisji edukacji poinformował, że zapis ten jest nieaktualny, oraz że ministerstwo opowiada się za przesunięciem o kolejny rok wprowadzenia sierpniowej nowelizacji.
"Do zakończenia prac nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzeniem o standardach zatrudniania nauczycieli oraz wprowadzeniem III etapu podwyżek dla nauczycieli, wydaje się, że wskazane jest przesunięcie wprowadzenia nowelizacji do 1 stycznia 2004 r." - powiedział Sławecki.
Dodał, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach samorządów powinien trafić do laski marszałkowskiej pod koniec tego tygodnia.
Pod koniec czerwca minister edukacji Krystyna Łybacka powiedziała, że ministerstwo edukacji zaproponowało, aby w ustawie o dochodach samorządów znalazł się zapis, że wynagrodzenia nauczycieli gwarantowane są w całości w subwencji oświatowej, na  samorządy spada za to całość kosztów utrzymywania szkół.
We wtorek wiceminister Sławecki poinformował, że do 1 stycznia 2004 r. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w systemie finansowania oświaty w stosunku do obowiązującego obecnie (opartego na bonie oświatowym i algorytmie podziału subwencji oświatowej).
Zapowiedział także, że jesienią resort edukacji rozpocznie prace nad dużą nowelizacją Karty Nauczyciela.
Zdaniem wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Jarosława Czarnowskiego, odroczenie wprowadzenia sierpniowej nowelizacji spowoduje "oburzenie środowiska".
Przypomniał, że nowelizacja była efektem inicjatywy obywatelskiej. Pod projektem przygotowanym przez ZNP podpisało się ponad 600 tys. osób. "Dziś lekką ręką lekceważy się te podpisy" - powiedział Czarnowski.
nat, pap
 0

Czytaj także