ATM Grupa zwolni miejsce na cyfrowym multipleksie dla TV Trwam?

ATM Grupa zwolni miejsce na cyfrowym multipleksie dla TV Trwam?

Dodano:   /  Zmieniono: 2
O. Tadeusz Rydzyk bardzo chciałby uzyskać miejsce na cyfrowym multipleksie dla swojej TV Trwam (fot. FOCUS/NEWSPIX / Newspix.pl) / Źródło: Newspix.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła wszcząć postępowanie o cofnięcie spółce ATM Grupa koncesji na nadawanie programu ATM Rozrywka TV w ramach pierwszego multipleksu cyfrowego. ATM Grupa czeka na stanowisko KRRiT i zapewnia, że prawidłowo realizuje koncesję.
- Przewodniczący KRRiT wzywał dwukrotnie spółkę ATM Grupa do  złożenia wyjaśnień. Z nadesłanych wyjaśnień oraz przeprowadzonego przez KRRiT monitoringu wynika, że program jest rozpowszechniony w sposób sprzeczny z warunkami określonymi w koncesji - poinformowała Krajowa Rada. Zgodnie z ustawą o rtv koncesję cofa się, jeżeli działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub  prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie.

ATM Grupa: jesteśmy spokojni, koncesję wykonujemy prawidłowo

W komunikacie wydanym w tej sprawie zarząd ATM Grupy podkreślił, że zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa podjęcie uchwały przez KRRiT nie  oznacza utraty koncesji przez spółkę, a jest jedynie podstawą do  wszczęcia postępowania przez przewodniczącego Rady w tej sprawie. "W toku tego postępowania spółka przedstawiać będzie swoje stanowisko i  wykazywać prawidłowość podejmowanych działań, w tym ich zgodność z  ustawą i zapisami koncesyjnymi" - napisano w komunikacie. Pytana o tę sprawę rzeczniczka ATM Grupy Magdalena Łukasiuk powiedziała, że spółka odniesie się do zastrzeżeń Krajowej Rady, gdy otrzyma jej oficjalne stanowisko na piśmie. - My uważamy, że koncesję wykonujemy prawidłowo - podkreśliła.

Według informacji ATM Grupy, kanał ATM Rozrywka TV w ramach MUX-1 został uruchomiony z końcem lutego, zaś pełna ramówka stacji ma ruszyć do końca maja. Dyrektor departamentu strategii KRRiT Agnieszka Ogrodowczyk tłumaczyła, że postępowanie o cofnięcie koncesji ma  charakter wyjaśniający i służy ustaleniu, czy nadawca może realizować warunki koncesji. Zwróciła przy tym uwagę, że zgodnie z ustawą o rtv koncesję cofa się, chyba że  nadawca wykaże, że opóźnienie rozpoczęcia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zostały spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi.

TV Trwam walczy o koncesję

Nie wiadomo jeszcze, co stałoby się z miejscem na MUX-1 w przypadku cofnięcia koncesji ATM Grupie. Ustawa o rtv mówi, że w przypadku uprawomocnienia się takiej decyzji przewodniczący KRRiT niezwłocznie ogłasza możliwość uzyskania koncesji w zakresie objętym cofniętą koncesją, jednak ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej dała nadawcom obecnym na multipleksie specjalne uprawnienia. W przypadku zwolnienia części pojemności multipleksu z powodu rezygnacji jednego z  nadawców, pozostali użytkownicy multipleksu w terminie 30 dni od dnia tej rezygnacji mogą przedłożyć KRRiT i prezesowi UKE uzgodniony sposób wykorzystania zwolnionej części pojemności multipleksu. Dotyczy to "w szczególności umieszczenia w multipleksie nowego programu". Program taki, zgodnie z ustawą, musiałby wcześniej uzyskać koncesję na  rozpowszechnianie w sposób naziemny cyfrowy.

W zakończonym w kwietniu 2011 r. konkursie na pierwsze cztery miejsca na MUX-1 startowało 17 nadawców, zwyciężyli: Kino Polska TV, Eska TV, ATM Grupa i Stavka. W lipcu KRRiT poinformowała, że program Kino Polska Nostalgia (po tym, jak spółka Kino Polska TV zrezygnowała z koncesji na  nadawanie) zastąpi Polo TV - program z polską muzyką. Od decyzji odmawiających przyznania miejsc na MUX-1 odwołali się czterej nadawcy. Krajowa Rada wszystkie odwołania odrzuciła w styczniu tego roku. Tę decyzję KRRiT do sądu administracyjnego zaskarżyły dwa podmioty -  fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, która ubiegała się o miejsce dla TV Trwam oraz spółka Mediasat - nadawca kanału Tele5.

Dotąd uruchomiono w Polsce trzy multipleksy. Zgodnie z ustawą o  wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej multipleks trzeci (MUX-3) został przeznaczony dla telewizji publicznej (TVP), drugi (MUX-2) - dla  dotychczasowych, komercyjnych nadawców naziemnych, m.in. Polsatu i TVN, zaś multipleks pierwszy (MUX-1) - ostatni, który ruszył przed planowanym na lipiec 2013 r. wyłączeniem nadawania analogowego w Polsce - dla  nowych nadawców. Czasowo programy TVP zajmują też trzy miejsca na MUX-1. Zgodnie z harmonogramem wdrażania cyfrowego nadawania TVP ma je zwolnić nie później niż 27 kwietnia 2014 r., a przed końcem 2012 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma ogłosić konkurs na miejsca na MUX-1. Ma  to być konkurs na cztery miejsca.

PAP, arb

+
 2

Czytaj także