Ogólnopolski test nowego systemu do obsługi wyborów

Ogólnopolski test nowego systemu do obsługi wyborów

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ogólnopolski test nowego systemu do obsługi wyborów (fot. Christian Schwier .Fotolia.pl)
O godz. 9 zacznie się ogólnopolski test nowego systemu do obsługi wyborów, który opracowało Krajowe Biuro Wyborcze - podaje RMF FM.
Program będzie sprawdzany poprzez symulację sytuacji, która ma miejsce zaraz po zamknięciu lokali wyborczych. Chodzi zatem głównie o wypełnianie i wysyłanie protokołów wyborczych.

Test ma skończyć się po południu. Wszystkie gminy w kraju otrzymały informację o akcji. Większość z nich powinno wziąć udział w teście.

NIK: Poważne nieprawidłowości przy wyborach

KBW zdecydowało o dopuszczeniu do użytkowania w dniu wyborów wadliwego systemu, mimo dwóch nieudanych ogólnopolskich testów oraz zastrzeżeń zawartych w pierwszej części zamówionego przez KBW (zbyt późno, bo zaledwie na 13 dni przed wyborami) audytu bezpieczeństwa. Zaniechania KBW sprawiły, że w dniu wyborów nie była gotowa finalna wersja prawidłowo przetestowanego oprogramowania i w istocie przystąpiono do wyborów posługując się wersją obarczoną błędami. Druga część zamówionego przez KBW audytu bezpieczeństwa, opisująca istotne błędy zawarte w oprogramowaniu, napłynęła… już po zakończeniu II tury wyborów.

Najwyższa Izba Kontroli zaznaczyła, że KBW nie zapewniło sprawdzonej infrastruktury serwerowej i systemowej. Biuro nie zapewniło też obsługi serwisowej na poziomie odpowiednim do rangi zadania. W KBW nie zostały przygotowane i wdrożone - adekwatne do zagrożeń - plany awaryjne, pozwalające na szybką reakcję na wypadek niesprawności oprogramowania i infrastruktury obsługującej wybory.

Oprócz wskazanych nieprawidłowości NIK zwraca uwagę, że szkoleni użytkownicy systemu nie mieli okazji ćwiczyć na rzeczywistym oprogramowaniu. Szkolenia prowadzono w oparciu o zrzuty ekranowe. Brak praktycznych ćwiczeń mógł przyczynić się do części problemów w eksploatacji systemu podczas wyborów.


Będą problemy z wyborami prezydenckimi?

W ocenie NIK, sformułowanej na podstawie opinii ekspertów, stan przygotowania przez KBW infrastruktury informatycznej do wyborów prezydenckich w 2015 r. jest niewystarczający. Dlatego też NIK rekomenduje przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2015 r. bez szczególnego wsparcia informatycznego.

NIK z satysfakcją odnotowuje jednak, że w czasie kontroli doszło w KBW do szeregu pozytywnych zmian, w tym m.in. do wzmocnienia kadrowego zespołu zajmującego się informatyką, co może sprzyjać sprawnemu usuwaniu wskazanych w wystąpieniu nieprawidłowości i realizacji sformułowanych przez NIK wniosków.

RMF FM, NIK
+
 1

Czytaj także