Duda: Każdy pogląd zasługuje na debatę i dyskusję

Duda: Każdy pogląd zasługuje na debatę i dyskusję

Dodano:   /  Zmieniono: 30
fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska/prezydent.pl
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył we wtorek w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Gratulując nowo mianowanym profesorom, prezydent powiedział, że to wielkie osiągniecie i niezwykły moment w życiu naukowca. – Wiem, że przeszliście Państwo długą drogę, żeby ten tytuł zdobyć – powiedział Andrzej Duda.


- Teraz przed Państwem nadal wielka misja składająca się z dwóch elementów: po pierwsze, z pracy naukowej jako takiej, po drugie, z opieki nad młodymi naukowcami – zaznaczył prezydent.


Prezydent zachęcał profesorów do odwagi w pielęgnowaniu wewnętrznego poczucia wolności naukowej. – W nauce jest tak, że każdy pogląd, nawet ten najbardziej kontrowersyjny zasługuje na debatę i dyskusję – podkreślił.

W uroczystości uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Sadurska, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski oraz Dyrektor Generalny Grażyna Ignaczak-Bandych. Obecny był także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Akty nominacyjne otrzymali: 

1.   

Pan Michał BANASZAK profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2.   

Pan Mirosław BARAN profesor nauk matematycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3.   

Pan Adam BARYLSKI profesor nauk technicznych Politechnika Gdańska

4.   

Pani Barbara BOGOŁĘBSKA profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Łódzki

5.   

Pan Andrzej CIESZANOWSKI profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

6.   

Pan Stanisław CZAJA profesor nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach

7.   

Pan Zbigniew CZERSKI profesor nauk fizycznych Uniwersytet Szczeciński

8.   

Pan Jarosław CZYŻ profesor nauk biologicznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9.   

Pani Agnieszka DOBRZYŃ profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

10.

Pan Jarosław FIGWER profesor nauk technicznych Politechnika Śląska w Gliwicach

11.

Pani Janina FRAS profesor nauk społecznych Uniwersytet Wrocławski

12.

Pan Andrzej GAŁGANEK profesor nauk społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.

Pan Wojciech GORCZYCA profesor nauk humanistycznych Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

14.

Pan Czesław GRAJEWSKI profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

15.

Pan Włodzimierz GUT  profesor nauk medycznych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

16.

Pani Barbara GUTKOWSKA profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Śląski w Katowicach

17.

Pani Dorota HECK profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Wrocławski

18.

Pan Andrzej INDRZEJCZAK profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Łódzki

19.

Pan Wojciech JAKUBOWSKI profesor nauk społecznych Uniwersytet Warszawski 20. Pani Renata KALICKA profesor nauk technicznych Politechnika Gdańska

21.

Pani Barbara KAMIŃSKA profesor nauk medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny

22.

Pani Katarzyna KARPIŃSKA-SZAJ profesor nauk humanistycznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23.

Pan Jacek KNOPEK profesor nauk społecznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24.

Pan Jan KOCHANOWSKI profesor nauk medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny

25.

Pan Witold KULESZA profesor nauk prawnych Uniwersytet Łódzki

26.

Pan Ryszard KUTYŁOWSKI profesor nauk technicznych Politechnika Wrocławska

27.

Pani Maria LISSOWSKA profesor nauk ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

28.

Pani Maria ŁABANOWSKA profesor nauk chemicznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29.

Pani Anna ŁABNO profesor nauk prawnych Uniwersytet Śląski w Katowicach

30.

Pan Piotr ŁADZIŃSKI profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

31.

Pani Anna MARKOWSKA profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

32.

Pan Sławomir MIELCAREK profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33.

Pani Barbara MIKOŁAJCZYK profesor nauk prawnych Uniwersytet Śląski w Katowicach

34.

Pan Krzysztof MORAWSKI profesor nauk medycznych Warszawski Uniwersytet Medyczny

35.

Pan Wiesław NOWIŃSKI profesor nauk technicznych

Agencja do Spraw Nauki, Technologii i Badań  w Singapurze

36.

Pan Marek OSTROWSKI profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Łódzki

37.

Pan Aleksander PANASIUK profesor nauk ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński

38.

Pan Waldemar PARUCH profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

39.

Pan Jerzy PIOTROWSKI profesor nauk technicznych Politechnika Świętokrzyska

40.

Pan Aleksander PIWEK profesor nauk technicznych Politechnika Gdańska

41.

Pan Zbigniew PŁUŻEK profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

w Warszawie

42.

Pani Halina PODSIADŁO profesor nauk technicznych Politechnika Warszawska

43.

Pan Łukasz POHL profesor nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński

44.

Pan Jan PROSTKO-PROSTYŃSKI profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

45.

Pan Piotr PRZYBYŁOWSKI profesor nauk medycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46.

Pani Małgorzata PYDA profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

47.

Pan Jan RABIEJ profesor nauk technicznych Politechnika Śląska w Gliwicach

48.

Pani Wanda ROMAN profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

49.

Pan Wiesław RZOŃCA profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Warszawski

50.

Pan Nicholas SEKUNDA profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Gdański

51.

Ksiądz Edward SIENKIEWICZ profesor nauk teologicznych Uniwersytet Szczeciński

52.

Pan Jerzy STELMASIAK profesor nauk prawnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

53.

Pani Jolanta SUPIŃSKA-MODZELEWSKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

54.

Pani Anna SURDACKA profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

55.

Pan Adam SZELĄG profesor nauk technicznych Politechnika Warszawska

56.

Pani Jolanta SZEMPRUCH profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

57.

Pan Janusz TOMIDAJEWICZ profesor nauk ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

58.

Pani Teodora TRACZEWSKA profesor nauk technicznych Politechnika Wrocławska

59.

Pan Chi TRAN profesor nauk technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

60.

Pan Mariusz WIĘCKOWSKI profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

61.

Pan Marian WNUK profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

62.

Pani Ewa ZALEWSKA profesor nauk technicznych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

63.

Pani Joanna ZARZECKA profesor nauk medycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

64.

Pani Bogna ZIARKIEWICZ-WRÓBLEWSKA

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

65.

Pani Teresa ŻEBROWSKA profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie.
+
 30

Czytaj także