KRRiT: Brak poszanowania niezależności mediów publicznych

KRRiT: Brak poszanowania niezależności mediów publicznych

Dodano:   /  Zmieniono: 22
Siedziba TVP, (fot. Wikipedia/ Creative Commons)
KRRiT opublikowała na swojej stronie internetowej apel do rządu. Zdaniem podpisanego pod nim prezesa Jana Dworaka, działania PiS naruszają zasady wolności mediów publicznych, a powołanie na prezesa TVP Jacka Kurskiego przeczy zapowiedziom o oddzieleniu polityki od mediów publicznych.
Oto treść pisma:

 „KRRiT po raz kolejny zwraca uwagę na naruszanie zasad samodzielności, pluralizmu i niezależności mediów publicznych zapisanych zarówno w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak i w wielu dokumentach Rady Europy (w tym Zaleceniu Komitetu Ministrów) i Parlamentu Europejskiego.

Powołanie na stanowisko prezesa TVP aktywnego polityka, który przez wiele kolejnych kampanii wyborczych był jednym z głównych autorów propagandy wyborczej obecnej partii rządzącej stoi w sprzeczności z deklarowanym zamiarem oddzielenia sfer polityki i mediów publicznych.

Ustawa podporządkowuje politycznej woli rządzących zarówno media publiczne, jak i losy ich pracowników, bez względu na ich dorobek zawodowy i sytuację życiową. Już w pierwszym tygodniu działania nowych władz w Telewizji Polskiej i w Polskim Radiu zwolnionych lub zmuszonych do odejścia zostało kilkadziesiąt osób z kierownictwa redakcyjnego i dziennikarzy. Są wśród nich osoby, których nazwiska wielokrotnie wskazywali wcześniej politycy publicznie zapowiadający zwolnienia w mediach. Takie działania nowego kierownictwa (zwłaszcza w wypadku TVP) wskazują, że wpływ polityków sięga znacznie głębiej w strukturę tych instytucji, niż tylko w powoływanie zarządów i noszą znamiona czystki politycznej realizowanej na zlecenie partii rządzącej.

W badaniach i analizach programowych zlecanych przez KRRiT niezależnym instytucjom, np. w monitoringach kampanii wyborczych w mediach, Telewizja Polska była zawsze jednym z nadawców najlepiej realizujących kryteria misji publicznej, takie jak: bezstronność, pluralizm, wyważenie i jakość warsztatu.

KRRiT, jako organ konstytucyjny stojący na straży interesu publicznego w radiofonii i telewizji, zwraca uwagę na brak poszanowania niezależności mediów publicznych i wzywa zarówno polityków rządzącej formacji Prawo i Sprawiedliwość, jak i nowe kierownictwa Polskiego Radia  i Telewizji Polskiej do rezygnacji z działań, które mogą na lata zniszczyć niezależność mediów publicznych i wprowadzić standardy niezgodne z etyką dziennikarską.”

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak

 22

Czytaj także