Klub tajnych asystentów

Klub tajnych asystentów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich chce, by dane osobowe asystentów poselskich pozostały tajne. Komisja negatywnie zaopiniowała przewidujący ich ujawnienie projekt ustawy autorstwa PiS.
Projekt ustawy negatywnie zaopiniowała również powołana w tej sprawie podkomisja.

Projekt przewiduje, że dane asystentów poselskich byłyby ujawniane publicznie na stronie internetowej Sejmu.

Jak powiedział wiceprzewodniczący komisji Krzysztof Oksiuta (SKL), posłowie komisji wzięli pod uwagę zastrzeżenia Biura Legislacyjnego Sejmu, według którego projekt może łamać ustawę o  danych osobowych i nie określa dokładnie, kto będzie odpowiedzialny za weryfikację już opublikowanych informacji.

Projekt ustawy autorstwa PiS został złożony w Sejmie w styczniu. Według szefa klubu PiS Ludwika Dorna, który przedstawiał w lipcu projekt podczas posiedzenia komisji, w życiu publicznym powinna obowiązywać zasada jawności, a projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniu społecznemu. "Będzie to zapora dla osób, które ubiegają się o legitymacje asystentów poselskich, czasami swe rzeczywiste intencje tając przed posłem" - uważa Dorn.

em, pap

 0

Czytaj także