Skontrolować rozdział funduszy UE

Skontrolować rozdział funduszy UE

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Marcin Libicki (PiS) chce, by NIK skontrolowała procedury podziału funduszy strukturalnych UE w Wielkopolsce. Jego zdaniem, w ich rozdziale nie zachowano bezstronności.
"Mamy już przygotowany wniosek, w poniedziałek trafi do  odpowiedniej delegatury NIK. Chcemy m.in. kontroli przejrzystości i jawności procedur rozdziału środków oraz bezstronności politycznej" - powiedział Libicki podczas konferencji w  Poznaniu.

Fundusze przyznaje je zarząd województwa w ramach tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Według Libickiego bezstronność polityczna przy podziale środków nie została zachowana, gdyż daje się zauważyć związek pomiędzy liczbą projektów zakwalifikowanych do finansowania dla  poszczególnych samorządów a posiadaniem przez poszczególne samorządy przedstawicieli w Regionalnym Komitecie Sterującym, opiniującym wnioski o fundusze.

"Odnoszę wrażenie, że w województwie wielkopolskim występują te  same zjawiska, które zakwestionowała Najwyższa Izba Kontroli w  województwie kujawsko-pomorskim. Przeprowadzona kontrola wykazała tam wiele nieprawidłowości, o których już wspominałem w  odniesieniu do Wielkopolski" - powiedział poseł Libicki.

Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku do NIK jest skarga rozpatrywana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, której przewodniczącym jest Libicki. Złożyły ją Konwentu Wójtów i  Burmistrzów Powiatu Konińskiego oraz kilku innych samorządów gminnych z Wielkopolski.

W skardze wnioskodawcy podkreślają potrzebę gruntownego zbadania dotychczasowego sposobu przydzielania środków z funduszy strukturalnych oraz takiej jego zmiany, aby przejrzysty i  niebudzący wątpliwości system funkcjonował przy podziale funduszy na lata 2007-2013.

W Wielkopolsce gminy otrzymały w ramach ZPORR ponad 180 mln złotych.

em, pap

 0

Czytaj także