Polka wymyśliła klimatyzację dla miast. Inspiracją była troska „o komfort termiczny faraona”

Polka wymyśliła klimatyzację dla miast. Inspiracją była troska „o komfort termiczny faraona”

Urban Coolspot Project autorstwa Julii Sulikowskiej
Urban Coolspot Project autorstwa Julii Sulikowskiej
Mieszkańcy wielu miast, w tym Berlina i Warszawy, boleśnie doświadczają fal gorąca w miesiącach letnich. Zjawisko miejskiej wyspy ciepła nasila się z roku na rok, a mimo to dzieje się niewiele, aby realnie powstrzymać ten problem – mówi Julia Sulikowska, która stworzyła Urban Coolspot Project pomocny w walce z problemem „miejskiej wyspy ciepła”.

Iwona Ławecka-Marczewska, redaktor naczelna designdoc.pl: System Urban Coolspot Project przyniósł pani zwycięstwo w prestiżowym międzynarodowym konkursie make me! Łódź Design Festival.

Julia Sulikowska: Projekt Urban Coolspot bada możliwości wykorzystania ceramiki w środowisku miejskim w celu tworzenia chłodnego mikroklimatu. Jest to odpowiedź na problem wynikający z uszczelniania krajobrazu pod budowę infrastruktury miejskiej. Podczas opadów deszczu woda jest odprowadzana wieloma drogami, by zniknąć czym prędzej w systemie kanalizacji. Następstwem jest zmniejszone parowanie podczas upalnych i suchych dni. To przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli długotrwałego przegrzewania się miast w miesiącach letnich.

Urban Coolspot to modułowy system, który zatrzymuje spływającą po uszczelnionych nawierzchniach wodę, wchłania ją dzięki porowatej strukturze i rozprowadza kapilarnie po całej objętości obiektu. W gorące letnie dni stopniowe parowanie chłodzi ciepłe powietrze otoczenia, a wiatr przenosi je przez rozgrzany krajobraz miejski, poprawiając komfort cieplny mieszkańców.

Źródło: Wprost

Ponadto w magazynie