Rektorzy z Polski i z Ukrainy zacieśniają współpracę

Rektorzy z Polski i z Ukrainy zacieśniają współpracę

Wykład
Wykład / Źródło: Fotolia / anzebizjan
Opracowywanie wspólnych projektów edukacyjnych naukowych oraz wspólne występowanie do programu Horyzont 2020, a w przyszłości - do 9. programu ramowego - zakłada podpisane we wtorek w resorcie nauki umowa między rektorami z Polski i Ukrainy.

Trójstronną umowę na czas nieokreślony podpisali przewodniczący trzech organizacji: prof. Leonid Huberski ze Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich – URHEIU, prof. Jan Schmidt z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz prof. Jerzy Woźnicki z Fundacji Rektorów Polskich (FRP).

Jak powiedział w rozmowie z PAP prof. Jan Schmidt, wśród głównych założeń umowy jest organizacja spotkań, które będą się odbywały co najmniej raz w roku w Polsce lub na Ukrainie. W ich trakcie dyskusje będą również dotyczyć zmian w szkolnictwie wyższym wprowadzanych obecnie w obu państwach. – Strona ukraińska, jeśli chodzi o reformę szkolnictwa wyższego i nauki, przeżywa okres, który mamy już za sobą, tzn. porządkuje pewne rzeczy, próbuje połączyć edukację tę ponadpodstawową – ze szkolnictwem wyższym. To są trudne procesy (...) – dodał przewodniczący KRASP. W spotkaniach, oprócz rektorów, mają brać udział również „wszyscy, którzy realnie wypełniają treścią tę naszą chęć współpracy” – zaznaczył prof. Schmidt.

Resort nauki poinformował PAP w przesłanym komunikacie, że sygantariusze umowy deklarują chęć współdziałania w realizacji podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw z ministrami ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie. W ich ramach planowane jest m.in. wspieranie działań doskonalących formułę współpracy środowisk akademickich, z uwzględnieniem rankingów szkół wyższych oraz wspólnych międzynarodowych projektów wydawniczych, w tym monografii naukowych czy współdziałanie z ministrami w realizacji postanowień międzyrządowych lub resortowych umów o współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak mówił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko, ta inicjatywa "ma na celu zbliżenie, wymianę doświadczeń, budowanie także pewnych więzi przyjaźni między rektorami polskich i ukraińskich uczelni i szkół". Dodał, że więzi między środowiskami akademickimi z obu krajów tworzą się od lat.

W aneksie umowy znalazły się zapisy dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć. –Najważniejsze z nich są to kontakty prowadzące np. do opracowywania wspólnych projektów edukacyjnych, do opracowywania wspólnych projektów naukowych, z którymi można by występować do Horyzontu 2020, czy w przyszłości – 9 programu ramowego – wyliczał prof. Schmidt.

Wiceminister Bobko zauważył, że w stosunkach między Polską a Ukrainą „jest ciągle niemało problemów”. – W moim rozumieniu zadania czy misja środowisk akademickich, nas – akademików, profesury, młodych naukowców, studentów – jest w moim przekonaniu szczególna. My mamy szczególnie wiele do zrobienia do tego, aby stosunki pomiędzy naszymi narodami poprawiać, aby z przyjaźnią, ale otwarcie i w oparciu o prawdę nauczyć się wreszcie wspólnie mówić o przeszłości. Żeby przeszłość nie była barierą w budowania dobrej przyszłości – dodał.

Najbliższe spotkanie w ramach podpisanej we wtorek umowy zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Prawdopodobnie odbędzie się na terenie Politechniki Warszawskiej. Jak poinformował prof. Schmidt, dyskusja będzie dotyczyć sposobów polepszenia współpracy w zakresie pozyskiwania środków na projekty w ramach Horyzontu 2020.

 2

Czytaj także