Molestowanie sprowadza kobiety do pozycji sex lalki. „Dotykanie, poklepywanie, sprośne uwagi”

Molestowanie to nie tylko gwałt, to również dotykanie, poklepywanie, pożądliwe gesty i spojrzenia, wysyłanie nagich zdjęć, sprośne aluzje i propozycje, uwagi dotyczące wyglądu – we „Wprost Przeciwnie” mówiły prof. Magdalena Grabowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.