MSWiA: 687 osób ubiega się o funkcje komisarzy wyborczych

MSWiA: 687 osób ubiega się o funkcje komisarzy wyborczych

Wybory, zdj. ilustracyjne
Wybory, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / Roman Milert
Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, do resortu wpłynęło już 687 zgłoszeń od osób, które chciałyby pełnić funkcję komisarza wyborczego. Wśród nich są adwokaci, radcowie prawni i sędziowie

„Wśród 687 aplikacji, które do tej pory wpłynęły do MSWiA, 125 nie spełniło wymagań formalnych. O pełnienie funkcji komisarza wyborczego ubiega się m.in. 78 adwokatów, 120 radców prawnych, 67 sędziów, 21 dotychczasowych komisarzy wyborczych (sędziów), 5 notariuszy i 7 pracowników Krajowego Biura Wyborczego oraz delegatur KBW. Kandydaci nie należą do partii politycznych i nie prowadzą działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego” - czytamy w komunikacie na stronie MSWiA.

Szkolenie i egzamin

"Nadal, do poniedziałku 26 lutego, swoje zgłoszenia (elektronicznie i w wersji papierowej) mogą jeszcze przesyłać sędziowie. Decyduje data wpływu aplikacji do urzędu (w wersji elektronicznej, jak i w papierowej). Sędziowie, którzy są lub byli komisarzami wyborczymi lub pełnili inne funkcje związane ze stosowaniem prawa wyborczego, nie muszą przystępować do egzaminu, w przeciwieństwie do pozostałych kandydatów (czyli m.in. adwokatów i radców prawnych)" - przypomina resort.

Ministerstwo poinformowało także, że w dniach 24 i 25 lutego Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego organizuje bezpłatne szkolenie dla kandydatów pt. „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania – kompetencje – sposób działania”. 3 marca odbędzie się w Warszawie egzamin ze znajomości prawa wyborczego.

Zadania komisarzy wyborczych

Z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych. 100 komisarzy ma zostać powołanych na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez szefa MSWiA. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, PKW.

Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
  • dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
  • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie mogą być członkami partii politycznej;
  • nie mogą być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;
  • nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.