Senackie komisje za przyjęciem specustawy ws. koronawirusa bez poprawek

Senackie komisje za przyjęciem specustawy ws. koronawirusa bez poprawek

Szef KPRM Michał Dworczyk na posiedzeniu senackich komisji
Szef KPRM Michał Dworczyk na posiedzeniu senackich komisji Źródło: Michał Józefaciuk/Kancelaria Senatu
Połączone komisje Zdrowia oraz Ustawodawcza zarekomendowały przyjecie bez poprawek ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zastrzeżono, że Senat w przyszłym tygodniu rozpocznie prace nad jej nowelizacją.

Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski przed rozpoczęciem głosowania zaznaczył, że wprawdzie zgłasza wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale deklaruje wraz z przewodniczącą Komisji Zdrowia, że w przyszłym tygodniu Senat rozpocznie prace nad jej nowelizacją.

Senator zaznaczył, że konieczność nowelizacji wynika m.in. z postulatów zgłaszanych w czwartek przez środowiska lekarskie, farmaceutyczne oraz pracodawców. Także przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, Beata Małecka-Libera, wskazała, że pewne przepisy wymagaką zmian. Mówiła tu m.in. o regulacjach dotykających przedsiębiorców.

Specustawa ws. koronawirusa

Ustawa została przygotowana przez rząd i - po poprawkach w sejmowej Komisji Zdrowia - przyjęta w ciągu jednego dnia przez Sejm. Ustawa daje ministrowi zdrowia, szpitalom, wojewodom i pracodawcom dodatkowe możliwości działania w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia publicznego. Konieczność wprowadzenia zawartych w ustawie regulacji jest wyjściem „naprzeciw wszystkim sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi”.

Ustawa wprowadza nowe pojęcia tj. strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny. Ponadto redefiniuje pojęcie sytuacji kryzysowej. Stanowi ona, że osoby, które chorują na chorobę zakaźną lub są o nią podejrzane, mogą podlegać obowiązkowi hospitalizacji. Natomiast wszystkie osoby, które miały styczność z takimi chorymi, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, nie dłużej jednak niż przez 21 dni od dnia styczności. Decyduje o tym sanepid.

Ustawa poszerza kompetencje wojewodów w sytuacjach ekstremalnych, np. gdy trzeba wymusić skorzystanie ze środków transportu będących w rękach innych niż publiczne. Zawiesza też niektóre zapisy prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku, gdyby była konieczność przystosowania oddziałów szpitalnych do większej liczby łóżek niż było to pierwotnie przewidziane. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Nowe przepisy pozwalają ministrowi edukacji wydać rozporządzenie, w którym czasowo może ograniczyć lub zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części. Analogicznie ma to działać w przypadku wyższych uczelni.

Aby zapobiec ewentualnym spekulacjom cenowym, ustawa pozwala ministrowi zdrowia, na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ustalać ceny maksymalne dla trzech głównych grup produktów: leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tych, które mogą być wykorzystywane do walki z COVID-19. W skrajnych przypadkach przewiduje ich reglamentację.

Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Czytaj też:
Prawnik objaśnia ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem