Specustawa wraca do Sejmu. Senat za usunięciem zmian w kodeksie wyborczym i przepisów dot. RDS

Specustawa wraca do Sejmu. Senat za usunięciem zmian w kodeksie wyborczym i przepisów dot. RDS

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu / Źródło: H.Pielas/Kancelaria Senatu
Senat zagłosował za usunięciem ze specustawy ws. koronawirusa wprowadzonych przez PiS zmian w kodeksie wyborczym oraz za usunięciem przepisów dotyczących Rady Dialogu Społecznego. Przyjęte zostały poprawki dotyczące wsparcia firm. O dalszych losach ustawy zadecyduje Sejm.

Senatorowie z poprawkami przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (projekt rządowy). – Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią koronawirusa – poinformował Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Izba we wtorek 31 marca nad ranem przyjęła kilkadziesiąt poprawek do pakietu trzech rządowych ustaw.

Wsparcie dla firm

Wśród poprawek, przyjętych przez Senat znalazło się rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia. Senatorowie zaproponowali także, by państwo finansowało tzw. postojowe w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika – jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Senatorowie proponują ponadto zwolnienie ze składek ZUS mikro, małych i średnich przedsiębiorców za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. Zaliczki podatkowe miałyby być nieobligatoryjne w razie utraty płynności a przedsiębiorcy mogliby także zostać warunkowo zwolnieni z płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Senatorowie rozszerzyli także katalog przedsiębiorców, mogących się ubiegać o pomoc państwa o rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Przyznali także rolnikom oraz ich domownikom zasiłki w wysokości płacy minimalnej w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem. Zaproponowali także utworzenie Fundusz Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Przyjęte przez Senat poprawki przewidują także rekompensaty państwa dla artystów, twórców, samorządowych instytucji kultury z tytułu odwołanych spektakli, koncertów, zajęć itp. Zasady ich wypłacania określić ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Testy dla wszystkich medyków

Zgodnie z inną poprawką Senatu wprowadzone zostały obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka. Senat chce także, aby każdy Polak mógł się odpłatnie przebadać na obecność koronawirusa. Senat zaproponował także utworzenie ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Usunięto zmiany w kodeksie wyborczym

Marszałek Senatu zaznaczył, że senatorowie usunęli z ustawy wszelkie zapisy, które nie dotyczą walki z koronawirusem. Chodzi o poprawkę Sejmu umożliwiającą głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Za poprawką głosowało 47 senatorów, przeciw 29. Przegłosowano również poprawki skreślające przyjęte przez posłów zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiające premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe i stanowiące, że jednym z powodów odwołania członka RDS ma być fakt współpracy z PRL-owskimi służbami specjalnymi, innym sprzeniewierzenie się działaniom Rady i doprowadzenie do braku możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu.

O dalszych losach specustawy zadecyduje Sejm. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek 31 marca na godzinę 13.

Czytaj też:
Policja wszczyna dochodzenie ws. gali Fame MMA. Wydarzenie zorganizowano mimo rządowych obostrzeń

Źródło: Senat.gov.pl
-
 2

Czytaj także