Komisja Europejska: Ustne orzeczenie polskiego TK budzi poważne obawy

Komisja Europejska: Ustne orzeczenie polskiego TK budzi poważne obawy

Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne
Komisja Europejska, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / symbiot
Komisja Europejska odniosła się do wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego. „Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać” – czytamy.

W czwartek 7 października Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym odniosła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chciał, by TK ocenił, czy uznawanie wyższości prawa unijnego nad krajowym jest zgodne z Konstytucją, ale tylko w konkretnych przypadkach. We wniosku premiera pojawiła się m.in. prośba zbadania przepisu, który „uprawnia lub zobowiązuje krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej Konstytucji, lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny”.

Czytaj też:
Prof. Chmaj o wyroku TK: To tylko i wyłącznie polityka. Traktaty obowiązują

Już na wstępie wydanego komunikatu Komisja Europejska zaznaczyła, że „dzisiejsze ustne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy dotyczące prymatu prawa unijnego i autorytetu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. W dalszej części podano:

„Komisja podtrzymuje i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie:
  • Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym;
  • Wszystkie decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów władzy państw członkowskich, w tym sądów krajowych”.

Wyrok TK ws. wniosku premiera. KE wydała komunikat

„Komisja szczegółowo przeanalizuje orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i zdecyduje o możliwych dalszych krokach. Komisja nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności” – czytamy w dalszej części komunikatu.

Na zakończenie wydanego komunikatu Komisja Europejska nawiązała do wartości. „Unia Europejska jest wspólnotą wartości i praw, które muszą być przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich. Prawa Europejczyków wynikające z traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie w Unii Europejskiej mieszkają. Zadaniem Komisji Europejskiej jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem porządku prawnego Unii i będzie ona nadal to zapewniać” – zapewniono.

Czytaj też:
KE i PE wzywają Polskę, by dopuściła dziennikarzy w rejon przygraniczny

Źródło: WPROST.pl / europa.eu
 10

Czytaj także