Rząd ma dwa warianty reprywatyzacji

Rząd ma dwa warianty reprywatyzacji

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Rząd przyspieszył prace nad prywatyzacją odebranych po wojnie majątków. Do końca kwietnia Ministerstwo Skarbu Państwa opracuje tezy do przepisów, które uregulują procedurę przyznawania rekompensat dla byłych właścicieli - zapowiada "Gazeta Prawna".

Określi się też wartość majątku będącego w dyspozycji państwa, z którego można stworzyć fundusz przeznaczony na wypłatę rekompensat. Rada Ministrów w maju zdecyduje, które założenia do ustawy zostaną przyjęte i staną się podstawą projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Gotowy projekt po konsultacjach międzyresortowych powinien trafić pod obrady rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Legislatorzy z resortu Skarbu Państwa mają dwa pomysły na zrekompensowanie skutków naruszeń prawa własności po II wojnie światowej: zwrot majątku w naturze wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a dla pozostałych wypłata rekompensaty; wypłata rekompensaty dla wszystkich właścicieli, bez względu na to, czy jest możliwość zwrotu w naturze.

Ministerstwo Skarbu Państwa nie podjęło jeszcze decyzji w związku z uregulowaniem sprawy tzw. gruntów warszawskich. Przewiduje się, że roszczenia reprywatyzacyjne będą mogli zgłaszać właściciele, współwłaściciele, albo ich spadkobiercy.
 4

Czytaj także