Quiz językowy. Czasowniki na literę „e”. Wiesz, co oznaczają?

Czasowniki na literę „e” – to dzisiejszy temat quizu językowego. Odpowiedzcie na 15 pytań i przekonajcie się, czy nie popełnicie błędu.
Twój wynik:

1 / 15 Edytować to:

pisać i redagować tekst w programie komputerowym
nadawać słowom inne znaczenie

2 / 15 Egzekwować to:

stosować środki przymusu w celu wykonania orzeczeń władz
uczyć się na pamięć

3 / 15 Egzystować to:

prowadzić bogate życie towarzyskie
prowadzić życie ograniczone do zaspokajania niezbędnych potrzeb

4 / 15 Ekranować to:

osłaniać ekranami urządzenia elektryczne
pokazać film na festiwalu

5 / 15 Ekspatriować to:

sprzedawać towary za granicę lub świadczyć odpłatne usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego
wysiedlić kogoś poza granice ojczyzny

6 / 15 Eksponować to:

ubierać się z przesadną elegancją
naświetlać błonę fotograficzną, kliszę, film

7 / 15 Ekwipować to:

zaopatrywać kogoś na podróż lub na wyprawę
poddawać działaniu prądu elektrycznego

8 / 15 Emablować to:

malować farbą olejną
adorować

9 / 15 Emulgować to:

powodować przejście dwóch niemieszających się cieczy w emulsję
kierować się pobudkami estetycznymi

10 / 15 Epatować to:

nadawać program radiowy lub telewizyjny
celowo zadziwiać lub szokować czymś

11 / 15 Erodować to:

wprowadzać rodnik etylowy do cząsteczki związku organicznego
o lodowcu, wodzie: powodować erozję

12 / 15 Eskortować to:

towarzyszyć komuś lub czemuś w drodze w celu ochrony lub jako asysta honorowa
ulegać erozji

13 / 15 Ewinkować to:

dochodzić sądownie swego prawa do rzeczy w stosunku do osoby, która nabyła tę rzecz od kogoś niebędącego właścicielem
przewozić ludzi, zwierzęta i dobytek z terenów zagrożonych wojną lub nawiedzonych klęską żywiołową

14 / 15 Erygować to:

o pocisku lub materiale wybuchowym: rozrywać się z hukiem
wznieść, ufundować lub założyć coś

15 / 15 Edukować to:

przeżywać coś mocno
kształcić się, uczyć się