Czasowniki na literę „p”. Wiesz, co oznaczają?

Pałać, piklować, poszachrować – to tylko niektóre z wybranych przez nas czasowników na literę „p”, o których znaczenie pytamy w quizie. Uda Wam się zdobyć 100 proc.?
Twój wynik:

1 / 15 Pacykować to:

pot. malować obraz w sposób nieudolny
wiosłować pagajami

2 / 15 Pajacować to:

pot. zachowywać się niepoważnie
pot. zachowywać się poważnie

3 / 15 Paktować to:

prowadzić rokowania w sprawie warunków układu, rozejmu lub pokoju
pot. pakować walizkę

4 / 15 Palić to:

rozniecać i podtrzymywać ogień w celu ogrzania wnętrza, gotowania, oświetlenia itp.
włączać urządzenie będące źródłem światła
obie odpowiedzi są poprawne

5 / 15 Pałać to:

świecić jasno, roztaczać blask, ciepło
być rozgrzanym, rozpalonym
doznawać bardzo silnych uczuć
wszystkie odpowiedzi są poprawne

6 / 15 Panierować to:

wpadać w panikę
obtaczać w panierce mięso, ryby, jarzyny przed smażeniem

7 / 15 Panoramować to:

przywiązywać coś do palika
wykonywać kamerą ruchy dookoła osi, kolejno fotografując obiekty

8 / 15 Palować to:

przytwierdzać coś do pala wbitego w ziemię
wbijać pale w grunt w celu umocnienia go i przygotowania pod budowę jakiegoś obiektu
obie odpowiedzi są poprawne

9 / 15 Piklować to:

uprowadzić kogoś lub coś wbrew czyjejś woli
stosować kąpiel garbarską w celu zakonserwowania surowej skóry przed właściwym garbowaniem

10 / 15 Połajać to:

dać komuś naganę, upomnienie
powlekać politurą powierzchnię drewna w celu nadania jej połysku

11 / 15 Pomierzwić to:

poddawać produkty żywnościowe działaniu wysokiej temperatury bez użycia tłuszczu
uczynić coś splątanym, skłębionym

12 / 15 Postdatować to:

opatrzyć jakiś dokument datą późniejszą od właściwej daty wydania
opatrzyć jakiś dokument datą wcześniejszą od właściwej daty wydania

13 / 15 Poszachrować to:

pot. prezentować uczciwą postawę
pot. dopuścić się szachrajstwa

14 / 15 Poświstywać to:

świstać cicho, z przerwami
o ptakach i niektórych zwierzętach: od czasu do czasu wydawać głos przypominający gwizd
machać czymś, powodując świst
wszystkie odpowiedzi są poprawne

15 / 15 Prażyć to:

wyróżniać i nagradzać kogoś
oddziaływać na kogoś gorącem, wydzielać intensywne, dokuczliwe ciepło