Czasowniki na literę „t”. Czy wiesz, co oznaczają?

W dzisiejszym quizie główną rolę odgrywają czasowniki na literę „t”. Umiecie wskazać ich znaczenie?
Twój wynik:

1 / 15 Taszczyć to:

pot. nieść, ciągnąć z trudem coś, rzadziej kogoś, ciężkiego lub coś niewygodnego
pot. wyrzucać

2 / 15 Tajać to:

łagodnieć lub rozczulać się
prezentować poważną i stanowczą postawę

3 / 15 Taić się to:

napraszać się
kryć się w czymś

4 / 15 Taksować to:

zaopatrywać statek w takielunek
oceniać kogoś, patrząc na niego z uwagą

5 / 15 Tchnąć to:

wyznaczać jednostki metryczne taktu za pomocą umownych ruchów ręki
wywołać w kimś, w czymś jakąś korzystną zmianę, spowodować jakieś korzystne zjawisko

6 / 15 Teksturować to:

poddawać preparaty białkowe specjalnym zabiegom w celu otrzymania namiastek przetworów mięsnych
poddawać przędzę z włókien chemicznych obróbce termiczno-mechanicznej w celu zwiększenia jej elastyczności, puszystości, miękkości
obie odpowiedzi są poprawne

7 / 15 Tepować to:

uderzać lekko pędzlem po świeżo zamalowanej powierzchni obrazu w celu uzyskania efektu chropowatości
wysyłać wiadomość za pomocą telegrafu

8 / 15 Tetryczeć to:

stawać się zgryźliwym, zgorzkniałym, gderliwym
tracić bystrość, inteligencję

9 / 15 Tłoczyć to:

uzyskiwać coś przez wyciskanie za pomocą prasy
pompować
poddawać różne materiały obróbce plastycznej
wszystkie odpowiedzi są poprawne

10 / 15 Tokować to:

pot. mówić z przejęciem, zwykle o sobie, o swoich sukcesach
pot. mówić otwarcie o swoich porażkach

11 / 15 Torkretować to:

godzić się na obecność jakiejś osoby mimo braku aprobaty dla niej
narzucać pod ciśnieniem warstwę masy betonowej lub zaprawy cementowej na powierzchnię konstrukcji budowlanej

12 / 15 Tradować to:

daw. zajmować zgodnie z przepisami prawa mienie dłużnika na rzecz wierzyciela
omijać przeszkody

13 / 15 Trawersować to:

przetwarzać informacje wyrażone w danym kodzie na znaki innego kodu
pokonywać zbocze góry lub ścianę skalną w poprzek

14 / 15 Tremolować to:

o głosie, dźwięku: drżeć, wibrować
fałszować pod wpływem stresu

15 / 15 Trzepotać to:

rozmieszczać ładunek w ładowniach statku tak, by zapewnić statkowi należytą stateczność
poruszać czymś szybko albo wykonywać czymś szybkie ruchy, często powodujące szelest, szum; też: sprawiać, że coś się porusza