Przymiotniki na literę „h”. Zdobędziesz 100 proc.?

Piętnaście pytań o definicję przymiotników zaczynających się na literę „h”. Poziom trudności pytań jest zróżnicowany.
Twój wynik:

1 / 15 Hydrotermiczny to:

związany z działalnością gorących wód pochodzenia magmowego
związany z działaniem, np. na drewno, ciepłej wody lub pary wodnej

2 / 15 Humoralny to:

dowcipny, zabawny, śmieszny
związany z sokami organizmu: krwią i limfą

3 / 15 Hydroaktywny to:

o kosmetyku: silnie nawilżający
mający na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw i godności oraz oszczędzenie mu cierpień; też: mający na celu dobro zwierząt

4 / 15 Huczny to:

okazały, szumny
głośny
obie odpowiedzi są poprawne

5 / 15 Horyzontalny to:

mający kierunek poziomy
mający kierunek pionowy

6 / 15 Honorowy to:

taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazania szacunku
niedający zysków materialnych lub niepobierający zapłaty
obie odpowiedzi są poprawne

7 / 15 Homograficzny to:

odnoszący się do homografii
ściśle oddający wygląd jakiegoś pisma
obie odpowiedzi są poprawne

8 / 15 Homolograficzny to:

o liniach brzegowych sąsiednich lądów, wysp itp.: odpowiadający sobie
zgodny co do czasu lub powstający w tym samym czasie

9 / 15 Homeomorficzny to:

mający taki sam lub podobny smak
mający taki sam lub podobny kształt

10 / 15 Hipnopompiczny to:

odnoszący się do pierwszych, półświadomych momentów przebudzenia
o kosmetykach: niewywołujący alergii

11 / 15 Hipersoniczny to:

mający prędkość naddźwiękową
mający prędkość poddźwiękową

12 / 15 Hermetyczny to:

szczelnie zamknięty, nieprzepuszczający powietrza
zamknięty i niedostępny wpływom zewnętrznym
obie odpowiedzi są poprawne

13 / 15 Heterologiczny to:

wykazujący niezgodność, nieodpowiedniość
o wieży: pokryty dachem w kształcie hełmu

14 / 15 Heksadecymalny to:

zapisany jako liczba w systemie szesnastkowym, stosowanym w informatyce
zapisany jako liczba w systemie czternastkowym, stosowanym w informatyce

15 / 15 Harmoniczny to:

zbudowany na zasadach harmonii muzycznej
zakrzywiony jak haczyk