Quiz ortograficzny. Trudne słowa na literę „d”

Dzisiaj pytamy o poprawny zapis wyrazów, które zaczynają się od litery „d”. W kilku przypadkach oczy mogą zaboleć.
Twój wynik:

1 / 15 Który zapis jest poprawny?

dalekosięrzny
dalekosiężny

2 / 15 Który zapis jest poprawny?

datura
datóra

3 / 15 Który zapis jest poprawny?

dąrzenie
dążenie

4 / 15 Który zapis jest poprawny?

dekadówka
dekaduwka

5 / 15 Który zapis jest poprawny?

dekryptaż
dekryptarz

6 / 15 Który zapis jest poprawny?

delorzować
delożować

7 / 15 Który zapis jest poprawny?

denudacja
denódacja

8 / 15 Który zapis jest poprawny?

dichroizm
dihroizm

9 / 15 Który zapis jest poprawny?

domrażać
domrarzać

10 / 15 Który zapis jest poprawny?

doprzęgnąć
dopżęgnąć

11 / 15 Który zapis jest poprawny?

dostódzić
dostudzić

12 / 15 Który zapis jest poprawny?

drąrznia
drążnia

13 / 15 Który zapis jest poprawny?

drelichowy
drelihowy

14 / 15 Który zapis jest poprawny?

drenarz
drenaż

15 / 15 Który zapis jest poprawny?

drożdżyca
drorzdżyca