Quiz z trudnych słów. Znasz ich znaczenie?

Twój wynik:

1 / 15 Cesja to inaczej:

przelanie praw z jednej osoby na drugą
kradzież pieniędzy z konta

2 / 15 Słowa fara użyjemy w kontekście:

świątyni katolickiej
synagogi

3 / 15 Rybałt to dawniej:

bezmięsna potrawa
artysta

4 / 15 Histrion był wędrownym:

aktorem, sztukmistrzem
pogromcą potworów

5 / 15 Uncja była jednostką:

wagi
długości

6 / 15 Bulaj to okienko w kabinie:

statku
samolotu

7 / 15 Terminu „emploi” używa się w kontekście:

gry aktora
podróży

8 / 15 Zagwozdka to:

mniejsza część gwiazdozbioru
przeszkoda

9 / 15 Wachta to:

czas służby
krótki maszt

10 / 15 Słowo dintojra stosuje się w kontekście:

porachunków gangów
gastronomii

11 / 15 Gid to z francuskiego:

dzwon
osoba oprowadzająca turystów

12 / 15 Żabot przypina się:

pod szyją
do buta

13 / 15 Salina to zakład produkujący:

mydło
sól

14 / 15 Określenia Alma Mater użyjemy w stosunku do:

matki chrzestnej
uczelni wyższej

15 / 15 Prosfora to:

chleb ofiarny
ozdobny kielich