„Odwrócony” quiz językowy. Wyłapiesz wszystkie błędy?

W dzisiejszym quizie za wskazanie poprawnej wersji pisowni... nie ma punktu. Waszym zadaniem jest bowiem wyłapanie błędów - językowych, ortograficznych i innych. Sprawdźcie swoją wiedzę i czujność!
Twój wynik:

1 / 10 Błędem jest powiedzieć:

swetr
sweter

2 / 10 Błędna wersja to:

w każdym razie
w każdym bądź razie
bądź co bądź

3 / 10 Błędny zapis daty to:

2 kwiecień 2021
2 kwietnia 2021

4 / 10 Niepoprawna pisownia określenia na mieszkańca Warszawy to:

warszawiak
warszawianin
Warszawiak
Nazwy mieszkańców miast zapisujemy małymi literami. Forma "warszawiak" pisana małą literą jest poprawna, choć nacechowana potocznością.

5 / 10 Błędny zapis to:

badminton
badmington

6 / 10 Błędem jest powiedzieć:

akwen wodny
łaknąć jak kania dżdżu
Akwen zawsze jest "wodny", nie ma innego rodzaju. Samo słowo pochodzi od "aqua", czyli właśnie "woda". "Akwen wodny"* to błąd, który nazywamy pleonazmem.

7 / 10 Błędna pisownia to:

na prawdę
naprawdę

8 / 10 Błąd znajdziemy w punkcie:

pustułka
grzegrzółka
jerzyk
Poprawna pisownia ludowej nazwy kukułki to gżegżółka.

9 / 10 Błędem jest powiedzieć:

w dniu dzisiejszym
dzisiaj

10 / 10 Niepoprawna jest pisownia:

super okazja
superokazja
Choć w sklepach często widzimy pisownię "super" rozdzielnie z rzeczownikami, jest to błędem. "Superpromocja", "superokazja" i inne tego typu konstrukcje powinny być pisane łącznie.

Zobacz inne quizy