Quiz ortograficzny.
Trudność pojawia się na początku

Początek wyrazu to miejsce, na które musicie być szczególnie wyczuleni. Mamy nadzieję, że uda Wam się ominąć wszystkie pułapki.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

husteczka
chusteczka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hochlik
chochlik

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hwalić
chwalić

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

heblować
cheblować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

halogen
chalogen

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hryzantema
chryzantema

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

humor
chumor

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa