QUIZ z popularnych błędów językowych.
Spróbuj uniknąć błędu!

Mamy dla was kolejny z serii trudnych quizów. Tym razem pytamy o popularne błędy językowe. Zdobycie kompletu punktów to nie lada wyzwanie!
Twój wynik:

1 / 10 Udać się na urlop zagraniczny, czyli:

wyjechać zagranicę
wyjechać zzagranicę
wyjechać za granicę
wyjechać zza granicę

2 / 10 Poprawny zapis tego wyrażenia to:

w ogóle
w ogule
wogóle
wogule

3 / 10 Wybierz poprawną pisownię:

haniebne faux pas
chaniebne fauxpas
chaniebne faux pas
haniebne faux-pas

4 / 10 Która odpowiedź zawiera tylko poprawnie zapisane słowa?

pojedynczy, ludzią, orginalny
pojedynczy, ludziom, oryginalny
pojedyńczy, ludziom, oryginalny
pojedyńczy, ludziom, orginalny

5 / 10 Tylko poprawnie zapisane słowa znajdziemy w odpowiedzi:

wziąść, włanczać, wyłączać
wziąść, włączać, wyłączać
wziąć, włanczać, wyłanczać
wziąć, włączać, wyłączać

6 / 10 Nie spałem całą noc, jestem dzisiaj:

wpółżywy
w pół żywy
wpół żywy
w półżywy

7 / 10 Wybierz odpowiedź, która zawiera poprawnie zapisane wyrażenia:

w każdym razie, iść po najmniejszej linii oporu
w każdym bądź razie, iść po najmniejszej linii oporu
w każdym bądź razie, iść po linii najmniejszego oporu
w każdym razie, iść po linii najmniejszego oporu

8 / 10 Ni z gruszki, ni z pietruszki czyli inaczej:

nistąd, ni zowąd
nistąd, nizowąd
ni stąd, nizowąd
ni stąd, ni zowąd

9 / 10 Po długiej, bo trwającej aż 300 lat wędrówce, czyli wędrówce:

ponad trzy stuletniej
ponadtrzystuletniej
ponad trzystuletniej
ponad trzystu letniej

10 / 10 Pięć lat temu był rok 2017, a więc:

dwu tysięczny siedemnasty
dwutysięczny siedemnasty
dwatysiące siedemnasty
dwa tysiące siedemnasty