Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
7/10 to dobry wynik!

Rz czy ż? To pytanie, które będzie się powtarzać w czasie rozwiązywania najnowszego quizu ortograficznego.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

rzępolić
żępolić

2 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

rzachnąć się
żachnąć się

3 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

rzal
żal

4 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

mrorzonka
mrożonka

5 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

rzorżeta
żorżeta

6 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

szczerzuja
szczeżuja

7 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

grząski
gżąski

8 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

jarzębina
jażębina

9 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

wyrzeczenie
wyżeczenie

10 / 10 Który zapis jest prawidłowy?

wstrząs
wstżąs