Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
10/10 zdobędą mistrzowie!

Ch czy h? To pytanie będzie się powtarzało w czasie rozwiązywania dzisiejszego quizu ortograficznego. Do dzieła!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

chimeryczny
himeryczny

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

chałas
hałas

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

chuncwot
huncwot

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

chomąto
homąto

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

cholewka
holewka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

wachadło
wahadło

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

chiperbola
hiperbola

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

druch
druh

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

charmider
harmider

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chichrać się
hichrać się