Quiz ortograficzny z powtarzającym się dylematem.
Ch czy h?

Przed Wami quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie tygodnia. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

horyzont
choryzont

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiperbola
chiperbola

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

zuh
zuch

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

filharmonia
filcharmonia

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

orhidea
orchidea

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

melanholia
melancholia

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar