Quiz ortograficzny ze słowami na literę „p”.
Ostatnie pytanie zaskoczy!

60 sekund – tyle wystarczy, żeby rozwiązać nasz najnowszy test z języka polskiego. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

przestworza
przestwoża

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pilotarz
pilotaż

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

piuropusz
pióropusz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

płótno
płutno

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

pustelnik
póstelnik

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

przeżutka
przerzutka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

prórzny
próżny

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruchnica
próchnica

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

pręgierz
pręgież