Polska skrytykowana na forum ONZ. Uwagi miał nawet Watykan, wiceminister broniła kraju programem „500+”

Polska skrytykowana na forum ONZ. Uwagi miał nawet Watykan, wiceminister broniła kraju programem „500+”

Sala obrad ONZ, Genewa
Sala obrad ONZ, Genewa Źródło: Wikimedia Commons / © Yann Forget / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons
Polska została skrytykowana przez przedstawicieli państw z całego świata na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Negatywnie oceniali oni m.in. reformę sądownictwa, wyrazili też zaniepokojenie wydarzeniami i zmianami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym oraz mediami publicznymi. Pojawiły się za to pochwały za politykę socjalną.

Na wtorkowej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (w skład której wchodzą przedstawiciele rządów państw członkowskich ONZ) kilka państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, skrytykowało Polskę za niektóre zmiany wprowadzane w kraju. Spora część krytyki spadła na to, co dzieje się w polskim wymiarze prawa: wskazywano na potrzebę ochrony niezależności sądownictwa w Polsce, a także na zagwarantowanie „rządów prawa”. Oprócz tego RPC ONZ zaleciła Polsce podjąć działania, które przywróciłyby efektywne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiciele zalecali też walkę z dyskryminacją w Polsce, rasizmem, czy nietolerancją. Wśród zaleceń znalazło się też zagwarantowanie wolności i niezależności mediom.

Część krajów skrytykowała też Polskę za restrykcyjne prawo aborcyjne i zaapelowała o przyznanie kobietom prawa do legalnej aborcji. Zwracano też uwagę na rosnącą ksenofobiczną atmosferę, która – według przedstawicieli ONZ – wpłynęła też na więcej przestępstw przeciwko cudzoziemcom. Sheila Leonard, reprezentująca USA przy Radzie Praw Człowieka ONZ, mówiła, że jej kraj jest zaniepokojony zwłaszcza niezależnością sądownictwa. Uwagi w stronę Polski kierował nawet Watykan, który zalecał, by Polska włączyła się w pomoc uchodźcom i azylantom.

Pochwały w stronę Polski kierowano natomiast za politykę socjalną prowadzoną przez obecny rząd, a także za zmiany w prawie, które stawiają na ochronę dzieci.

Odpowiedź Polski

Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, Renata Szczęch, która reprezentowała Polskę na forum RPC, odniosła się do wybranych inicjatyw Polski na rzecz ochrony grup szczególnie wrażliwych. W tym kontekście przywołała uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz program „Rodzina 500+”. – Program przyniósł zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin, skutkującą zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania. Dzięki wprowadzeniu świadczenia wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym zmniejszył się o 4 punkty procentowe, a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17 roku życia zmalało o połowę – zaznaczyła wiceszefowa MSZ.

Powszechny Przegląd Okresowy

Podczas 27. sesji grupy roboczej ds. Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) na forum Rady Praw Człowieka przeglądowi została poddana sytuacja praw człowieka w Polsce, Bahrajnie, Ekwadorze, Tunezji, Maroku, Indonezji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Filipinach, Algierii, Holandii i RPA. Był to już trzeci przegląd sytuacji praw człowieka w Polsce od czasu utworzenia mechanizmu UPR w 2006 roku. Mechanizm przeglądowy odbywa się cyklicznie i dotyczy wszystkich państw członkowskich ONZ.

Raport rządowy, przygotowany w związku z tegorocznym UPR, odnosi się do rekomendacji przekazanych przez państwa członkowskie ONZ w 2012 r. w ramach poprzedniego cyklu przeglądowego. Zainteresowane państwa miały możliwość przekazania rekomendacji mających na celu dalsze umocnienie sytuacji praw człowieka w Polsce.

Czym jest UPR?

UPR to mechanizm kontrolny utworzony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 60/251 z 2006 r. Funkcjonuje w ramach Rady Praw Człowieka ONZ i ma na celu ocenę i monitoring wykonywania przez wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązań międzynarodowych z zakresu praw człowieka. Podstawą przeglądu UPR są trzy dokumenty: raport krajowy przygotowywany przez rząd danego państwa, raport Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, zawierający zestawienie informacji z raportów poszczególnych ciał traktatowych oraz raport organizacji pozarządowych.

Czytaj też:
Polska zostanie niestałym członkiem RB ONZ? „Mamy taką nadzieję, my dostarczamy bezpieczeństwo”

Źródło: abcNEWS, "NYT", msz.gov.pl