Te osoby będą miały utrudniony wyjazd z kraju. Zmiany dotyczą między innymi sędziów

Te osoby będą miały utrudniony wyjazd z kraju. Zmiany dotyczą między innymi sędziów

Rosyjski paszport
Rosyjski paszport Źródło:Shutterstock
Władimir Putin podpisał ważne rozporządzenie. Teraz niektóre osoby planujące wyjazd z Rosji będą musiały powiadomić o tym służby.

Rozporządzenie „w sprawie trybu uprzedniego powiadamiania” Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego ze strony „niektórych kategorii osób o opuszczeniu Rosji” wchodzi w życie. Podpisany właśnie przez dokument w praktyce zobowiązuje Rosjan mających dostęp do tajemnicy państwowej, a także „posiadających informacje o szczególnym znaczeniu lub informacje ściśle tajne” do zgłaszania służbom zamiaru wyjazdu za granicę.

Odpowiedni wniosek musi wpłynąć co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wyjazdem. Zmiany – poza osobami dysponującymi wspomnianą wiedzą – dotyczą senatorów, deputowanych do Dumy Państwowej lub do okręgowych zgromadzeń ustawodawczych, a także wójtów, sędziów i prawników posiadający ściśle tajne informacje.

Rosja. Obywatele będę musieli się tłumaczyć FSB wyjeżdżając z kraju

W piśmie do FSB i SVR należy zawrzeć swoje stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, cel wyjazdu, listę odwiedzanych krajów i daty podróży, rodzaj transportu, jak również adres miejsca pobytu za granicą. Wyjątkiem od tej procedury będą urzędnicy objęci ochroną państwa, a także ci, których wyjazd z kraju jest zależy od innych decyzji głowy państwa.

Nowe regulacje dopuszczają jednak sytuacje pilne. Jeśli obywatel musi nagle wyjechać za granicę w celu leczenia lub z innych pilnych okoliczności jak choroba lub śmierć bliskiej osoby, kwestie prawne itp., to powiadomienie należy wysłać „natychmiast”.

Co jeżeli obywatel nie dopełni obowiązków? Pracownik, który naruszy warunki wyjazdu za granicę, może zostać pozbawiony dostępu do tajemnicy państwowej. Osobom, które mają dostęp do informacji ściśle tajnych lub o szczególnym znaczeniu, grozi odpowiedzialność karna.

Czytaj też:
Putin planuje zamach na Tuska? Siemoniak: Musimy brać pod uwagę wszelkie scenariusze
Czytaj też:
Tajna akcja Putina i Łukaszenki. Wdrożono specjalne środki ostrożności

Źródło: WPROST.pl / The Moscow Times