Będzie druga Unia Europejska? W Moskwie trwają rozmowy

Będzie druga Unia Europejska? W Moskwie trwają rozmowy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Przyszłość procesów integracyjnych na obszarze dawnego ZSRR była głównym tematem szczytu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (fot. EPA/YURI KOCHETKOV/PAP)
Przyszłość procesów integracyjnych na obszarze dawnego ZSRR była głównym tematem szczytu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (ros. EwrAzES), który pod przewodnictwem prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa zebrał się w Moskwie.
Powołaną do życia w 2000 roku EwrAzES tworzą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Status obserwatorów mają Armenia, Mołdawia i Ukraina. W moskiewskim szczycie uczestniczyli prezydenci wszystkich ośmiu państw. Administracja prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza poinformowała przed jego wyjazdem do stolicy Rosji, że swój pobyt w Moskwie zamierza on wykorzystać do przeprowadzenia dwustronnych rozmów z przywódcami państw należących do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej; że Kijów swojego statusu w tej organizacji zmieniać nie zamierza, a swoją przyszłość widzi w integracji z Unią Europejską.

Azjatycka unia na wzór europejskiej

Prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu zapowiedzieli już, że  najpóźniej w 2015 roku te trzy państwa utworzą Eurazjatycką Unię Gospodarczą (EUG), wspólnotę wzorowaną na UE. Jako kolejnych kandydatów do wejścia do EUG w Moskwie wymienia się Kirgistan i Tadżykistan. Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej było powołanie do życia przez Rosję, Białoruś i Kazachstan w  listopadzie 2011 roku Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EKG), ponadnarodowego organu, który będzie koordynować procesy integracyjne między trzema państwami.

Jednym z głównych zadań EKG jest kodyfikacja bazy prawnej Unii Celnej, którą Rosja, Białoruś i Kazachstan utworzyły w 2010 roku, oraz  Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG) ze swobodnym przepływem towarów, usług, kapitałów i siły roboczej, powołanej przez nie do życia od 1 stycznia 2012 roku. Z ideą utworzenia Unii Eurazjatyckiej w październiku zeszłego roku na  łamach dziennika "Izwiestija" wystąpił Władimir Putin, który 7 maja znów obejmie urząd prezydenta Rosji. Zachwalał on tam model ponadnarodowego zjednoczenia, które - jak podkreślał - będzie jednym z  biegunów współczesnego świata. Jednocześnie zaprzeczał, jakoby dążył do  wskrzeszenia dawnego Związku Radzieckiego.

Rosja chce integracji

Rosja wielokrotnie podejmowała próby integracji dawnych republik ZSRR po jego rozpadzie w 1991 roku. Utworzone przez nią sojusze polityczne, gospodarcze lub wojskowe - Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Związek Białorusi i Rosji (ZBiR), Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza czy  Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB) - istnieją głównie na papierze.

ja, PAP

+
 1

Czytaj także