Biskupi stracą stanowiska

Biskupi stracą stanowiska

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Papież abdykuje, biskupi tracą stanowiska (fot.sxc.hu)
W chwili ustąpienia papieża Benedykta XVI, zgodnie z prawem Stolicy Apostolskiej swoje stanowiska stracą wszyscy " Dykasterii Kurii Rzymskiej, tak Kardynał Sekretarz Stanu, jak i Kardynałowie Prefekci, Arcybiskupi Przewodniczący, jak również członkowie tych Dykasterii, przestają wypełniać swe urzędy".
Jedynymi osobami, które zachowują swoje stanowiska są Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego i Penitencjarz Większy. Kamerling po śmierci papieża niszczy należące do niego" pierścień Rybaka - symbol władzy papieskiej, pieczęć służącą do opieczętowywania listów, potwierdza notarialnie fakt śmierci papieża, pieczętuje papieski apartament oraz nadzoruje przygotowania do pogrzebu i konklawe. W trakcie trwania wyboru papieża sprawuje nadzór nad Kaplicą Sykstyńską.  Penitencjarz Większy przewodniczy Penitencjarii Apostolskiej, czyli tzw. Trybunałowi Pokuty. Zajmuje się udzielaniem rozgrzeszeń oraz dyspens zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Dykasteria Kurii Rzymskiej jest urzędem administracyjnym Kościoła w Rzymie.

Stypulacje takie zawarte są w Konstytucji Apostolskiej "Universi Domini Gregis" ogłoszonej przez Jana Pawła II w 1996 roku.  

W rozdziale III art.14 mówi się, że "Zgodnie z art. 6 Konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, z chwilą śmierci Papieża wszyscy Kierownicy Dykasterii Kurii Rzymskiej, tak Kardynał Sekretarz Stanu, jak i Kardynałowie Prefekci, Arcybiskupi Przewodniczący, jak również członkowie tych Dykasterii, przestają wypełniać swe urzędy. Wyjątek stanowi Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego i Penitencjarz Większy, którzy nadal załatwiają sprawy zwyczajne, przedkładając Kolegium Kardynałów to, co powinno być przedłożone Papieżowi".

Art. 77 Konstytucji zawarty w rozdziale 5 stanowi, że wszystkie przepisy na wypadek śmierci papieża obowiązują także po jego ustąpieniu.

Papież Benedykt XVI ogłosił, że zakończy pontyfikat 28 lutego o godz. 20. Papież oświadczył, że abdykuje z powodu podeszłego wieku.

Papież Benedykt XVI o swojej decyzji poinformował po łacinie podczas konsystorza w czasie uroczystości kanonizacji męczenników z Otranto.

ml

Galeria:
Siedem lat pontyfikatu Benedykta XVI
Ankieta: Jak oceniasz pontyfikat Benedykta XVI?
 4

Czytaj także